Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư

Từ ngày 6 tháng 5 nam 2001, khi chương trình truyền hình Thanh Hải Vô Thượng Sư - Thơ Nhạc Tâm Linh và Tình Yêu - bắt đầu được trình chiếu trên làn sóng của đài 32 ETTV tại Formosa, nó đã trở thành một chương trình ưa chuộng nhất trong đồng tu cũng như công chúng. Bắt đầu từ tháng 5 năm nay, thời khóa biểu trình chiếu sẽ thay đổi đôi chút, và giờ phát hình khác sẽ bắt đầu. Thời khóa biểu mới như sau:

Mỗi sáng Chúa Nhật từ 11 giờ sáng tới 11giờ 30 sáng
Mỗi sáng Thứ Bảy từ 5 giờ 30 sáng tới 6 giờ sáng (chiếu lại)

Khán giả ở vùng bắc Châu Mỹ, Ðông Nam Châu á và những vùng khác dùng vệ tinh nhận chương trình cùng lúc qua băng tần ETTV, xin đổi giờ chiếu thể theo giờ giấc địa phương. Muốn biết thời khóa biểu mới nhất chiếu những chương trình truyền hình khác của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin đi vào mạng lưới điện toán: http://www.godsdirectcontact.net/events/tv.htm

http://www.godsdirectcontact.net/events/tv.htm

Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư có chuẩn bị một loạt các cuốn băng về chương trình truyền hình Chia sẻ Chân lý Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Quý bạn có thể dùng để trình chiếu trên đài truyền hình tại quốc gia của bạn. Xin liên lạc:
Ðiện Thư: art&spirituality@Godsdirectcontact.org
Fax: 1-413-751-0848 (Hoa Kỳ)