Thấy tức cười. Khi tu pháp môn Quán Âm, nhiều khi thân hình
chúng ta thay đổi. Một số người mập trở thành mảnh mai hơn, một số người gầy
trở thành tròn trịa hơn -- không phải mập, mà là đầy đặn hơn.

Nhiều chuyện như vầy xảy ra. Nhiều khi nó xảy ra ngay sau khi Tâm Ấn. Cho nên, người đi vô và người đi ra, quý vị khó mà nhận ra. Chính tôi không nhận ra được! Sau khi Tâm Ấn, trông họ khác hẳn, như một người khác vậy: đáng yêu hơn, gần gũi hơn, như một người bạn cũ. Tức cười lắm. Tôi đã thấy điều này nhiều lần lắm rồi.

Thành ra, có người nghĩ rằng: "Sao Sư Phụ không biết mình? Mới mấy hôm trước mình tới chào Sư Phụ mà bây giờ Sư Phụ hình như không còn nhớ mình nữa." Tôi nhớ chứ, nhưng nhớ một người khác! Quý vị thay đổi, những chất hóa học trong người cũng thay đổi. Chúng ta đổi mới các mô,
các tế bào trong cơ thể. Hình thức suy nghĩ của chúng ta trở thành khác, mặc dù quý vị không
nhận ra bởi vì ở đây quý vị không có dịp dùng. Nhưng khi về nhà, hoặc nếu cơ hội nào
đó tới cho quý vị giải quyết cùng vấn đề đó, quý vị sẽ thấy rất nhiều ý kiến
mới lạ nẩy đến qua đêm. Lúc đó quý vị sẽ biết chuyện gì đã xảy
tới cho mình.

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 11 tháng 7 năm 1995
(Nguyên văn tiếng Anh)     Băng thâu hình số 488