Thanh Hải Vô Thượng Sư nói tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 18 tháng 8 năm 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Hướng nội càng nhiều thì càng tốt cho mình. Bên trong chúng ta là những phẩm tính tốt, trí huệ tối cao, quyền năng vĩ đại. Nếu hướng ngoại thì lực lượng và sự tập trung của trí huệ sẽ bị phân tán.

 

Thanh Hải Vô Thượng Sư nói tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 12 tháng 1 năm 1992 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Ðừng để mất đi con người nguyên thủy, thái độ, cử chỉ của riêng cá nhân mình chỉ vì một người nào khác. Có vậy mình mới có thể sống một cách ngay thật, tự nhiên, được là chính mình. Chúng ta sẽ có duyên, dễ thương, và đẹp. Bắt chước bất kỳ ai cũng không tốt.


Thanh Hải Vô Thượng Sư nói tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 13 tháng 6 năm 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Thường thường, dù biết lỗi lầm của mình trong quá khứ, chúng ta cũng không có lực lượng để sám hối. Tuy nhiên, nếu thật tình sám hối, nghiệp chướng sẽ được xóa bỏ. Phải thật sự tu hành mới sám hối được. Chúng ta vẫn phải ngồi thiền là vậy.

Thanh Hải Vô Thượng Sư nói tại Tây Hồ, Formosa
Ngày 28 tháng 6 năm 1991 (Nguyên văn tiếng Trung Hoa)

Người tu hành có thể vượt lên khỏi bầu không gian của nhân quả và nghiệp chướng, cho nên chúng ta cảm thấy thảnh thơi hơn. Thành ra càng tu nhiều, đời sống càng hạnh phúc, mỗi ngày mỗi êm đềm, trôi chảy. Bởi vì mình đã thoát ra khỏi tiến trình của nghiệp quả, nó không còn kềm kẹp được mình nữa bởi chúng ta đã ở trên nó rồi.

Thanh Hải Vô Thượng Sư nói tại Tân Gia Ba, ngày 8 tháng 3 năm 1993
(Nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 327

Nếu thông minh, chúng ta có thể được chức tước cao trong xã hội, địa vị cao trong quốc gia, hoặc trong số những người sống trên trái đất. Nhưng nếu có trí huệ, chúng ta có thể được ngay cả Thiên Ðàng khi sống ở địa cầu.

Trở Về Mục Lục