Từ khi được đưa vào Ðài 137 của trang mạng phát thanh và phát hình siêu băng tần Hinet, chương trình truyền hình Thơ Nhạc Tình Yêu Và Tâm Linh đã trở thành lộ trình quan trọng cho công chúng tìm hiểu về giáo lý Sư Phụ. Ðể phục vụ thêm nhiều thính giả và để cho những người tầm Ðạo xử dụng tiếng Anh trên toàn thế giới có thể thưởng thức những chương trình của Sư Phụ, phụ đề Anh ngữ sẽ được đưa vào mỗi kỳ phát hình của chương trình. Hiện tại các kỳ phát hình số 40,45,48, và 52 đã có phụ đề tiếng Anh.

Xin mời quý vị viếng thăm chương trình tại trang mạng dưới đây:
http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/hichannel/index.htm