Phim do người thật đóng

PG-13 Tiếng Nhạc Phòng Bên (1998)
G Gấu Nhà Quê (2002)
PG-13 Blue Crush (2002)
PG Bé Stuart 2 (2002)
PG Vua Giả Dạng (2002)
PG Chúa Tôi! (1977)
PG Ông Magoo (1997)

PG-13

Người Ðịnh Mạng (1990)
PG Như Là Ngày Xưa (1980)
PG Thám Tử Trẻ Em 2: Quần Ðảo Mộng Tàn (2002)

PG-13

XXX (2002)

PG-13 K-19, Người Tạo Quả Phụ (2002)
PG-13 Cuộc Phiêu Lưu của Pluto Nash (2002)
PG Ðám Cưới Hy Lạp Lớn Mập của Tôi (2002)
PG-13 Báo Cáo Thiểu Số (2002)

PG-13

Thông Hành Bourne (2002)

PG Giống Mike (2002)