Trước khi thọ Tâm Ấn, tôi đã nghe nói về sự "đồng thể với vũ trụ", nhưng chưa bao giờ hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói ấy. Sau khi thọ Tâm Ấn, tôi lại nghe Sư Phụ bàn đi bàn lại về đề tài này, nhưng chưa có ấn tượng sâu đậm nào in khắc trong tâm nhiều như ngày 28 tháng 7, 2002, khi các đồng tu San Francisco và các thành phố khác có phước báu được xem và nghe Sư Phụ trong một buổi "họp mặt" trên mạng lưới trực tuyến truyền hình và truyền thanh. Trong buổi nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng vui thú này, Sư Phụ một lần nữa giải thích rộng thêm quan niệm "đồng thể với vũ trụ", nhấn mạnh ảnh hưởng sâu xa, thâm thúy mà việc tu hành Pháp Quán Âm mang lại cho thế giới chúng ta và toàn thể vũ trụ. Ngài nói rằng tất cả những văn minh tiến bộ ngày nay trên toàn cầu đều có quan hệ trực tiếp tới những phước báu, sự gia trì mà các nhà tu hành đã mang đến cho thế giới. Chăm chỉ tu hành không những đem lại cho chúng ta một đời sống êm đềm, hạnh phúc, mà còn lợi ích cho tất cả nhân loại. Trong khi số người tu pháp Quán Âm càng ngày càng gia tăng, thế giới sẽ càng trở nên thăng hoa, để về sau trong tương lai, Ðịa Cầu sẽ được nâng cao tương đương với trình độ của những tinh cầu văn minh khác, và chúng ta sẽ có thể đàm thoại trực tiếp với họ. Do đó, Sư Phụ một lần nữa bảo đảm với chúng ta rằng pháp môn Quán Âm là pháp môn tu hành vô song trên thế giới!

Sau khi lắng nghe những lời Sư Phụ dạy, tôi vô cùng sung sướng được hiểu thêm ý nghĩa của câu nói: "đồng thể với vũ trụ". Tôi nhận thấy nhiều hiện tượng xảy ra ở đời có thể được dùng làm ví dụ điển hình cho học thuyết "đồng thể với vũ trụ" này. Thật vậy, tất cả mọi vật trong vũ trụ đều có những đặc điểm riêng của nó và có lý do hiện hữu, đóng những vai trò khác nhau theo sự an bày của Thượng Ðế. Thí dụ như máy xe, bánh xe, tay lái và tất cả những bộ phận khác của xe là những phần rất cần thiết cho cả chiếc xe. Mỗi cái đều giữ một vai trò hoạt động riêng làm cho chiếc xe chạy được. Cho nên, dù máy xe có mạnh tới mức nào đi nữa, nhưng nếu bánh xe xẹp lốp thì xe không thể nào di chuyển!

Ngoài ra, nếu nhìn vào thân thể của chúng ta, cái gọi là "thánh đường của linh hồn", chúng ta có thể thấy mỗi một thân thể phản ảnh một tiểu vũ trụ. Khi nghe nhạc êm dịu, tay chúng ta tự nhiên muốn vỗ, chân chúng ta tự nhiên muốn nhảy vũ điệu; khi thưởng thức món ăn ngon, tự nhiên chúng ta cảm thấy thỏa mãn; sau khi xem phim rùng rợn, chúng ta trở nên hồi hộp, bị ác mộng, có thể không ngủ được. Có những người còn bị kích thích bởi truyện phim rồi đi ra ngoài làm điều ác! Do đó bất kỳ những hư hại nào về thể xác, những sự thiếu trong sạch trong thân, khẩu, ý của mình đều có ảnh hưởng tới toàn diện con người, khiến chúng ta đau khổ. Mặt khác, nếu mọi cái đều bình thường và trong sạch, chúng ta sẽ sung sướng.

Nhận thức này đã giúp tôi hiểu thêm ý nghĩa của câu "đồng thể với vũ trụ". Tôi cũng nhận thấy rằng tất cả những điều Sư Phụ nói với chúng ta nhiều lần đều là Chân Lý và đều có ích cho chúng ta. Tu hành lợi ích cho toàn vũ trụ bởi vì tất cả chúng ta là những thành phần của toàn bộ! Không có gì trong vũ trụ mất đi chỉ vì chúng ta "đui mù" không trông thấy, Sự Thật vĩnh cửu cũng sẽ không bị méo mó, hư hỏng bởi sự "u minh" của chúng ta! Chúng ta chỉ cần theo Sư Phụ, tu hành chăm chỉ, giữ vững niềm tin vào Thượng Ðế, và nâng cao trình độ tâm linh của mình, sớm muộn gì cũng sẽ được trở về nơi Quê Hương vĩnh cửu mà linh hồn chúng ta hằng mong đợi, và được hòa nhập cùng một thể với Phật Trời!

Trở Về Mục Lục

Lời Sư Phụ -- Những Chúng Sinh Có Phước Báu Nhất Trong Thời Ðại Văn Minh Với Kỹ Thuật Truyền Thông Qua Hình Ảnh
Tường Trình Ðặc Biệt -- Tuyến Ðường Mới Trong Hệ Thống Truyền Thông Toàn Cầu của Sư Phụ: Hội Thoại Trực Tuyến Truyền Hình với Ðồng Tu!