Bài viết của Tiểu Hòng Tử, Hồng Kông

Tối ngày 28 tháng 7, 2002, các đồng tu Hồng Kông có cơ hội được cùng với Sư Phụ vui hưởng một buổi hội nghị trên mạng lưới truyền thông, tôi vô cùng sung sướng! Trong suốt thời gian mười ba năm từ khi thọ pháp, tôi luôn luôn nắm lấy cơ hội đi gặp Sư Phụ bất cứ lúc nào. Mặc dầu mỗi lần tiếp xúc với Sư Phụ tôi đều nhận được nhiều lợi ích, nhưng trong buổi họp mặt với Ngài tối hôm ấy, tôi đã gặt hái được nhiều nhất. Tôi cảm tưởng như mỗi một tế bào trong cơ thể bừng sống dậy và được bơm đầy ắp tình thương. Thật vui không lời nào tả xiết!

Trước buổi hội đàm, tôi chứng kiến thấy các đồng tu địa phương hớn hở làm việc với nhau để chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Tôi cảm thấy như tất cả anh em trở thành một thể, và chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau để cùng thăng tiến trên con đường đạo. Làm việc với họ thật là một kinh nghiệm đẹp đối với tôi, và trong khoảng thời gian đó, tôi sống trong hỷ lạc. Tôi cảm thấy mình phước báu vô cùng đã được tu theo một vị Minh Sư đại khai ngộ, tối cao trong vũ trụ. Tôi quả thật là một đứa con yêu quý nhất của Thượng Ðế, được đủ thứ ở đời. Sư Phụ yêu quý nhất đời, con thương Ngài vô cùng với tất cả trái tim!

Dưới đây xin được chia sẻ cùng bạn đọc những cảm tưởng sâu đậm trong lòng và tình thương của tôi đối với Sư Phụ:

Không bao giờ con biết tới Bản Lai
Cho đến một hôm con gặp Ngài
Và tức thời tỉnh ngộ.
Con thương Ngài bằng trái tim rạng rỡ
Ngài là tất cả của đời con
Vỉnh viễn theo Ngài mỗi bước chân son.

Sư Phụ kính yêu! Con muôn vàn tri ơn
Ngài ban phát tình thương
Cho một kẻ đi hoang
Từ bao vạn năm trường.
Thế giới chỉ có Ngài
Ðưa con về chuộc lại
Một Tình Thương vĩ đại
Ðưa con tìm Bản Lai.
Con sẽ mãi sống hoài
Trong ánh Sáng, Âm Thanh
Hưởng nguồn vui tràn đầy
Bên Ngài không ngăn cách.


Trở Về Mục Lục

Lời Sư Phụ -- Những Chúng Sinh Có Phước Báu Nhất Trong Thời Ðại Văn Minh Với Kỹ Thuật Truyền Thông Qua Hình Ảnh
Tường Trình Ðặc Biệt -- Tuyến Ðường Mới Trong Hệ Thống Truyền Thông Toàn Cầu của Sư Phụ: Hội Thoại Trực Tuyến Truyền Hình và Ðồng Tu!