Tin Ðại Hàn

[Hán Thành] Vào ngày 13 tháng 7, 2002, Trung Tâm Hán Thành tổ chức một buổi hội thảo truyền hình tại một Nhà Hàng Chay tự phục vụ ỔJ&J Vegetarian BuffetỖ rộng rãi và sang trọng đặc biệt cho cộng đồng Goyang, nơi đã từng có một số hoạt động chia sẻ giáo lý của Sư Phụ trong quá khứ. Mặc dầu thời tiết nóng bức và ẩm ướt, đồng tu từ các Trung Tâm khác của Ðại Hàn, và ngay cả từ quốc ngoại, đã hăng say đến đây để tham gia vào công việc chuẩn bị.

Vào ngày hội thảo, "Thiên Ðình" đã ban cho chúng tôi tiết trời mát dịu hơn thường lệ. Trong số những quan khách có một tín đồ Thiên Chúa Giáo đã từng mơ thấy Sư Phụ ba lần trước ngày hội thảo. Giấc mơ đầu tiên, Sư Phụ xuất hiện trong thân châu thanh tú; giấc mơ thứ hai, Ngài mặc áo ngự bào. Ông đã tìm kiếm nhiều tài liệu mong hiểu được ý nghĩa của những thể nghiệm này, và cuối cùng đã thấy tin tức về Sư Phụ trên mạng lưới truyền thông qua sự giúp đỡ của một vị mục sư, người đã coi Ngài như một nhà tiên tri của thời đại chúng ta. Trong thời gian này, ông cũng nhận được một cuốn sách biếu của Sư Phụ. Sau đó, trong giấc mơ thứ ba của ông, Sư Phụ xuất hiện trong hào quang sáng rực, khiến ông vô cùng ao ước được gặp Ngài.

Thính giả chăm chú xem phim thuyết giảng đầy trí huệ qua băng thâu hình của Sư Phụ.

Vào ngày hội thảo, vợ ông ngẫu nhiên có công việc phải đi đến tòa nhà nơi buổi hội thảo của Sư Phụ được tổ chức, và bà lập tức gọi cho chồng. Nghe tin, ông vô cùng mừng rỡ, vội vã đến hội trường, quên sửa cà-vạt của mình cho ngay ngắn! Cặp vợ chồng rất nóng lòng tham dự buổi hội thảo, sau đó họ đã đặt nhiều câu hỏi hay và chia sẻ những mẫu chuyện với người liên lạc viên.

Một người khách khác đến buổi hội thảo sau khi nhận được tờ quảng cáo để lại trên một chuyến xe buýt. Ông cảm thấy rất thích và đã gọi hỏi thêm tin tức, Ổcơ hội may mắnỖ này đã dẫn ông tới buổi hội thảo và cuối cùng đưa ông đến con đường giải thoát vĩnh hằng.

Qua những sự an bày vi tế này, Thượng Ðế từ bi của chúng ta tiếp tục hướng dẫn và mở cánh cửa Thiên Quốc cho những chúng sanh đã lạc lối trên đường trở về Nhà.

Sau phần xem phim thuyết pháp của Sư Phụ, quan khách thưởng thức những món ăn chay miễn phí do các đồng tu địa phương nấu nướng.

 

 

Sổ Tay Sinh Hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hóa tâm linh đang xảy ra trên tinh cầu, các Trung Tâm
của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều
buổi hội thảo truyền hình cũng như các hoạt động chia sẻ Chân Lý khác
trên toàn thế giới.   Xin mời quý vị đến tham dự những sinh hoạt này.

  Muốn có thời biểu mới nhất về những sinh hoạt chia sẻ Chân Lý,
     xin viếng trang mạng sau đây:
www.godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm (Formosa)
www.Godsdirectcontact.org/seminar (Hoa Kỳ)