Tin Hồng Kông[Hồng Kông] Từ ngày 17 đến 22 tháng 7, 2002, Hội Chợ Sách Hồng Kông Thường Niên được tổ chức tại Trung Tâm Triển Lãm và Ðại Hội của Hồng Kông. Cơ quan bảo trợ - Ủy Ban Phát Triển Thương Mại Hồng Kông - ước tính hội chợ 6 ngày này sẽ thu hút hơn 430 ngàn quan khách, một con số chưa từng có trong lịch sử của Hội Chợ. Cũng như trong những năm qua, các đồng tu địa phương đã nắm lấy cơ hội quý giá này để tham dự Hội Chợ và chia sẻ Chân Lý. Nhiều đồng tu đã hăng hái đã tham gia vào ban làm việc tại hội trường.

Chân Lý Bao Trùm Hội Chợ Sách Hồng Kông 2002

Năm nay, Trung Tâm Hồng Kông đã dựng gian hàng trong khu vực Sách Báo của các nhà xuất bản Ðài Bắc của Hội Chợ thay vì trong khu vực tôn giáo, để giới thiệu một số lượng khổng lồ những ấn phẩm mới của Sư Phụ và để giao tiếp được với nhiều người hơn. Theo những người bảo trợ, các ấn phẩm hấp dẫn nhất tại Hội Chợ năm nay là các loại sách "thăng hoa bản thân", điều này chứng minh rằng mặc dầu xã hội chúng ta là một xã hội rất thiên về vật chất, con người càng ngày càng chú tâm nhiều về vấn đề tâm linh.

Gian hàng của Sư Phụ được bao trùm bởi tình thương và giáo lý của Ngài, đã liên tục thu hút rất nhiều quan khách đến xem băng thâu hình, đọc lướt qua những ấn phẩm, xin sách biếu và thẻ đánh dấu trang sách, cũng như viếng thăm mạng Internet của Sư Phụ. Nhiều người còn ghi danh để nhận Bản Tin trên Internet. Một em nhỏ đã thấy được ánh sáng phát ra từ bức họa "Tranh Cãi" của Sư Phụ, trong khi một quan khách từ nhóm tâm linh khác kể rằng khi xem phim của Sư Phụ, anh thấy hình ảnh Sư Phụ phát ra hào quang từ bi. Cuộc triển lãm các ấn phẩm Sư Phụ tại Hội Chợ không những thỏa mãn lòng khao khát của nhiều người thành tâm cầu Ðạo, mà còn đem đến sự thăng hoa tâm linh cho tất cả quan khách.

Sổ Tay Sinh Hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hóa tâm linh đang xảy ra trên tinh cầu, các Trung Tâm
của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều
buổi hội thảo truyền hình cũng như các hoạt động chia sẻ Chân Lý khác
trên toàn thế giới.   Xin mời quý vị đến tham dự những sinh hoạt này.

  Muốn có thời biểu mới nhất về những sinh hoạt chia sẻ Chân Lý,
     xin viếng trang mạng sau đây:
www.godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm (Formosa)
www.Godsdirectcontact.org/seminar (Hoa Kỳ)