Tin Chí Lợi

[Santiago] Các đồng tu tại Chí Lợi đã nhận được sự khích lệ lớn lao từ chuyến viếng thăm của một sứ giả Quán Âm. Trong lúc tràn ngập niềm vui, họ vẫn nhớ việc chia sẻ giáo lý Sư Phụ bằng cách tổ chức một buổi hội thảo qua băng thâu hình tại Trung Tâm Văn Hóa Queen, tọa lạc tại thủ đô Santiago vào ngày 13 tháng 7, 2002.

Với sự giúp đỡ của ông Juan Victor Manual, Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa thành phố, các đồng tu đã nhanh chóng hoàn thành mọi công việc chuẩn bị cho buổi hội thảo. Tổng số 8000 tờ truyền đơn đã được phân phát trong vòng một tuần lễ. Buổi hội thảo được đáp ứng nồng nhiệt và rất đông quan khách đã xin học Pháp Phương Tiện. Ðồng thời, nhiều người cảm thấy ưa thích vấn đề ăn chay, và hỏi xin các công thức nấu những món chay. Ðặc biệt là vị giám đốc của Trung Tâm Văn Hóa, rất thích buổi hội thảo, và tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ trong việc cổ động vấn đề ăn chay tại Trung Tâm.

Mặc dầu một buổi truyền Tâm Ấn vừa được tổ chức tuần trước tại Serena, một thành phố nằm về phía bắc của Santiago, ngay sau buổi hội thảo lại có thêm một buổi truyền Tâm Ấn nữa. Phần lớn các chuẩn đồng tu đến từ những thành phố hẻo lánh quanh Chí Lợi, và một người đến từ xứ á Căn Ðình xa xôi. Sau buổi lễ truyền pháp, tất cả các đồng tu mới đều vô cùng cảm tạ tình thương và ân điển của Sư Phụ. Một số người lập tức tham gia vào ban làm việc của Trung Tâm địa phương, chứng minh lòng tin của họ đối với Sư Phụ và giáo lý của Ngài.

Sổ Tay Sinh Hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hóa tâm linh đang xảy ra trên tinh cầu, các Trung Tâm
của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều
buổi hội thảo truyền hình cũng như các hoạt động chia sẻ Chân Lý khác
trên toàn thế giới.   Xin mời quý vị đến tham dự những sinh hoạt này.

  Muốn có thời biểu mới nhất về những sinh hoạt chia sẻ Chân Lý,
     xin viếng trang mạng sau đây:
www.godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm (Formosa)
www.Godsdirectcontact.org/seminar (Hoa Kỳ)