Tin British Columbia, Gia Nã Ðại

Các quan khách của buổi hội thảo rất thoải mái, trong lúc họ đặt hết tâm trí vào những lời nói đầy trí huệ của Sư Phu.

[Kelowna] Kelowna là một thành phố xinh đẹp ẩn mình trong vùng rừng núi xanh tươi nhìn xuống hồ Okanagan trong suốt như pha lê, thường được gọi là "California của British Columbia." Ðây là khu vực du lịch nổi tiếng và là một nơi ở tuyệt vời nhờ cảnh trí thiên nhiên xinh đẹp và lối sống thảnh thơi thư thả.

Gần đây, đồng tu địa phương đã được vinh dự giới thiệu Sư Phụ đến cư dân Kelowna và những vùng phụ cận qua một buổi hội thảo truyền hình. Các đồng tu từ ba thành phố Vancouver, Victoria, và Grand Forks đã đến giúp một sư huynh tại Kelowna tổ chức buổi hội thảo, và đồng thời cũng đến vài thành phố chung quanh để phân phát sách biếu và truyền đơn.

Buổi hội thảo tiến hành thật tuyệt vời gồm số đông người trẻ đến tham dự. Nhiều quan khách đã ở lại học Pháp Phương Tiện, và do đó một buổi cộng tu Pháp Phương Tiện đã được sắp xếp. Thêm vào đó, một thư viện nhỏ hiện đang được phát triển trong vùng để những người muốn tìm hiểu có thể dễ dàng muợn sách báo và băng thâu hình của Sư Phụ.

Buổi hội thảo truyền hình tại Kelowan là bước đầu tiên cho những người địa phương thiên về tâm linh, những người không sống trong những thành phố lớn hoặc không có cơ hội thuận tiện để tham khảo về vấn đề tâm linh. Diễn biến này chắc chắn sẽ hướng dẫn họ vào con đường tốt nhất dưới sự dẫn dắt của một Minh Sư tại thế.

Sổ Tay Sinh Hoạt

Ðể theo kịp đà thăng hóa tâm linh đang xảy ra trên tinh cầu, các Trung Tâm
của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều
buổi hội thảo truyền hình cũng như các hoạt động chia sẻ Chân Lý khác
trên toàn thế giới.   Xin mời quý vị đến tham dự những sinh hoạt này.

  Muốn có thời biểu mới nhất về những sinh hoạt chia sẻ Chân Lý,
     xin viếng trang mạng sau đây:
www.godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm (Formosa)
www.Godsdirectcontact.org/seminar (Hoa Kỳ)