Kim niên 3

Tháng 5 năm 2006

Các đồng tu thương mến nhất,

Sư Phụ cám ơn quý vị rất nhiều đã gửi thiệp chúc mừng sinh nhật Sư Phụ và ngày Lễ Mẹ.

Sư Phụ ước chi có nhiều thời gian hơn để hồi âm từng thư một. Nhưng quý vị hẳn đã biết đời sống của Sư Phụ, và xin thứ lỗi cho lịch trình bận rộn của Sư Phụ!

Cũng xin cám ơn những bản nhạc tuyệt vời của quý vị, Sư Phụ rất vui thích. Thật không dễ gì chọn bản nào vì tất cả đều hay và từ tấm lòng của quý vị!

Vì thế Sư Phụ sẽ để Ban Thâu hình & Thâu âm và Ban Văn nghệ phổ biến các bản nhạc này để tất cả quý vị cùng thưởng thức, như Sư Phụ đã thưởng thức vậy.

Tin rằng mọi người sẽ vui vẻ, hài lòng với sự sắp đặt này.

 

T.B. Các nhạc phẩm của quý vị như những chiếc cầu vồng, đã làm nhịp cầu liên kết những kỷ niệm đẹp trong thời gian chúng ta bên nhau và mang nụ cười đến trong ngày cho Sư Phụ. 


 <<
 >>
Giới thiệu trang này đến bạn