Nâng cao tâm thức
 

Tâm hồn quảng đại qua những
vần thơ thâm thúy
của một thi sĩ thánh nhân Ố

 
 
 
 
Những ấn bản thi văn mới duyệt lại
của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Sau một cuộc bế quan dài, Sư Phụ kính yêu của chúng ta đã dành thời giờ quý báu của Ngài để xem lại tất cả các tập thơ do Ngài sáng tác và sau đó cho phép chúng ta in lại những ấn bản mới này.

Trong lúc nâng cao tâm thức nhân loại, Sư Phụ còn ban Chân Thiện Mỹ xuống thế gian qua những sáng tác nghệ thuật của Ngài, bao gồm một thế giới thơ văn tráng lệ đượm nét tâm linh. Tâm hồn của Thi sĩ mãi mãi cao đẹp và từ bi. Những vần thơ vượt thời gian của Ngài không những chỉ vun bồi trái tim và linh hồn của muôn vạn sinh linh mà còn tô điểm và làm cho thế giới càng thêm phong phú.


Thưởng thức chi tiết những vần thơ mượt mà của Sư Phụ trong từng thi phẩm, độc giả được đưa vào một cảnh giới cao đẳng hơn của sự liễu ngộ, khi lực lượng vô biên tỏa rạng từ mỗi vần thơ vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Xin kính mời các bạn cùng thưởng thức và trân quý món quà tâm linh mà Thượng Ðế đã trao tặng cho chúng ta.
 

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng http://www.theCelestialShop.com để mua trên mạng hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)


 <<
 >>
Giới thiệu trang này đến bạn