Tường trình theo xếp hạng và đánh giá của Sư PhụPHẦN LAN

Ðường lối tiến bộ của Phần Lan đưa quốc gia lên hàng xuất sắc toàn cầu

Do sư huynh đồng tu Hannu Hovilainen, Phần Lan

Báo cáo Cạnh tranh Toàn cầu xuất bản thường niên được các nhà lãnh đạo thế giới áp dụng như một dụng cụ để thay đổi chính sách kinh tế và những quyết định đầu tư. Năm nay, một lần nữa Phần Lan được xếp hạng nhất trong hai năm liền. Giám đốc Chương trình Cạnh tranh Toàn cầu bình luận rằng Phần Lan là tấm gương sáng trong việc tạo một quỹ dự trữ để chăm sóc cho người già trong tương lai và để duy trì các dịch vụ xã hội. Thí dụ như, hầu hết cộng đồng địa phương tại Phần Lan đều có chương trình chăm sóc cho những người cao niên. Thêm vào đó, những nhân viên làm việc với người cao niên đều có trình độ học vấn cao.

Chương trình PISA quốc tế là một công trình nghiên cứu ba năm về kiến thức và khả năng của những thiếu niên 15 tuổi trong những quốc gia kỹ nghệ. Thí dụ như, 50% các học sinh Phần Lan được đánh giá là có trình độ đọc cao, trong khi tỷ lệ tương đương cho tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD) là 32%. Ðáng ghi nhận là, những dữ kiện của PISA cho thấy việc đọc sách và sự ham thích đọc sách dường như là nhân tố quan trọng nhất để giải thích trình độ học lực cao của học sinh Phần Lan. Ðiều này, theo nhóm PISA Phần Lan, chứng tỏ là những trường phổ thông hỗn hợp tại Phần Lan đã biết cách khơi dậy sự ham thích đọc sách của học sinh, do đó đã khiến cho nền tảng xã hội và kinh tế được bình đẳng hơn.

Số phụ nữ tại Phần Lan đã gia tăng trong việc góp phần vào những vai trò có tính cách quyết định. Vị tổng thống hiện tại của Phần Lan là phái nữ và trong quốc hội, phụ nữ có tỷ lệ 38%. Phụ nữ cũng có tỷ lệ 44% trong số những tổng bộ trưởng chánh quyền. Trong số những hội đồng địa phương được bầu lên trong năm 2004, có 36% là phụ nữ, 2% nhiều hơn số phụ nữ được bầu trong kỳ tuyển cử trước.

Tổng thống Phần Lan, bà Tarja Halonen, là nguyên thủ quốc gia phái nữ đầu tiên, và đã được tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Do đó bà cũng là vị tổng thống phái nữ đầu tiên được tái đắc cử. Tổng thống Halonen cũng giữ những địa vị danh dự trong Trung tâm Hòa bình và Nhân quyền Oslo cũng như trong một số ban hội thẩm của Liên Hiệp Quốc, và đã được Tổ chức Ân xá Quốc tế tặng bằng tưởng lục năm 2002 cho sự tranh đấu cho nhân quyền thành công của bà.

Trong những năm vừa qua, chính quyền Phần Lan đã tăng quyền lợi của phụ huynh, giờ đây họ được dùng một phần thời gian làm việc để ở nhà lo cho đến khi con lên 8 tuổi. Chánh quyền cũng tăng tiền chăm sóc tại gia cho các bậc cha mẹ bao gồm cả những người có việc làm bán thời gian trong năm nay. 
Giới thiệu:
http://www.tpk.fi/
http://www.tuulahaatainen.net/
http://www.amnesty.fi/uutiset/lehti_tiedot.php?id=97
http://www.ilo.org/public/tiếng Anh/fairglobalization/report/index.htm
http://fi.oneworld.net/article/archive/3583/m/2004/4
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/7084/index.htx
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Global+Competitiveness+Programme%5CGlobal+Competitiveness+Report


Giới thiệu trang này đến bạn