Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
Florida, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 2, 2003
(nguyên văn tiếng Anh)
DVD số 754

Một đêm nọ, có ba tên đang ngồi trong một bệnh viện thần kinh. Bỗng nhiên một tên lên tiếng: "Biết gì không? Tôi là Moi-sê!"

Rồi tên ở phòng bên cạnh nói: "Ối, chuyện rác rưới! Anh làm sao biết được? Anh lấy gì nghĩ rằng mình là Moi-sê?"

Tên thứ nhất đáp: "Thượng Ðế nói cho tôi biết như vậy!"

Sau một hồi lâu, một tiếng từ phòng kế bên nói với cả hai: "Ðâu có! Tôi đâu có nói gì đâu!"  <<
 >>
Giới thiệu trang này đến bạn