Formosa


Phổ biến thông điệp quý báu của Thượng Ðế qua hoạt động tặng sách


Ban Báo chí Chương Hóa ghi chép (nguyên văn tiếng Trung Hoa)Với hy vọng truyền bá thông điệp thiên đường đến khắp mọi góc cạnh của Chương Hóa, từ tháng 4 đến tháng 5, Kim niên 3 (2006), Trung tâm Chương Hóa của Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thực hiện một loạt những hoạt động đóng góp ấn phẩm của Sư Phụ cho nhà tù và trường học, và đã được đón nhận một cách nồng nhiệt.

Vào ngày 13 tháng 4, đồng tu đã đến nhà tù Chương Hóa, nơi đây họ đóng góp 23 quyển sách của Sư Phụ bao gồm trọn bộ Bí quyết tức khắc khai ngộ, Tô điểm cho đời sống, Sư Phụ kể truyện và Gia chánh Vô Thượng. Giới chức trách của nhà tù hân hoan đón nhận và biểu lộ lòng thành tâm biết ơn. Họ nói là sẽ khuyến khích các tù nhân đọc những quyển sách này. Ðồng tu tin rằng những lời giảng dạy quý báu trong các quyển sách này nhất định sẽ cung cấp sự hướng dẫn cho các tù nhân, giúp họ phát triển trí huệ bên trong và đưa họ bước trên đường tương lai tươi sáng.

Ðồng tu cũng đến trường mẫu giáo Da Cheng, trường trung học Zhang Tai và trường tiểu học Ping He ở thành phố Chương Hóa; trường trung học Xiu Shui và trường tiểu tọc Min Zheng ở huyện Xiu Shui của tỉnh Chương Hóa; trường tiểu học Xishi trong huyện Fuxing, và trường tiểu Học Zheng Xiu trong thôn Yuanlin, nơi mà họ cống hiến sách của Sư Phụ bao gồm Hào quang chật quá, Thượng Ðế chăm sóc mọi việc, Tô điểm cho đời sống và các Bản Tin. Sự đáp ứng từ ban giảng huấn và học sinh của trường tiểu học Zheng Xiu đặc biệt nhiệt thành, và nhân viên của trường nói họ hy vọng Hội sẽ đóng góp thêm sách nữa trong tương lai. Sau lần đó, đồng tu Chương Hóa đã trở lại trường một lần nữa vào giữa tháng 5 để tặng thêm sách, đối với việc này ban giám hiệu của trường rất cảm ơn, và họ đã đặt tất cả các quyển sách này trong thư viện trường để cho giáo viên và học sinh đọc.  


Giới thiệu trang này đến bạn