Sư Phụ,
Mẹ thiêng liêng của con

Thơ của nữ đồng tu Shaam Venkateswaran,
Michigan, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)


 

Ôi, Sư Phụ, Ðấng Mẹ Hiền thánh thiện,
Ngàn thu, vĩnh viễn thuộc về con!

Xin vào đây ngự trị trái tim non
Ðể hai ta không bao giờ ngăn cách!
Người nói nữa đi, lời yêu dấu
Con sẽ tỏ bày nỗi thiết tha!

ÔÂi, Sư Phụ, Ðấng Mẹ Hiền cao cả,
Ngàn thu, vĩnh viễn thuộc về con!

Người đẹp ngôn trần không diễn tả,
Ðạo Sư vĩ đại nhất sử xanh.
Hoàng Ðế uy nghi, tâm thánh thiện
Ơn phước Ngài ban, yêu con trẻ vô biên.

Ôi, Sư Phụ, Ðấng Mẹ Hiền cao cả
Ngàn thu, vĩnh viễn thuộc về con!

Con nào nghĩ mình có tài sáng tác
Ðược bài ca "Hoa hồng vàng" đẹp mát.
Ngài lấy đi những ưu phiền, sầu muộn
Chở che con khỏi mũi giáo Ma Vương.

Ôi, Sư Phụ, Ðấng Mẹ Hiền cao thượng,
Ngàn thu, vĩnh viễn thuộc về con!

Người làm con cười, làm con khóc,
Người dạy con chớ bao giờ lừa lọc.
Người thúc đẩy con chăm thiền quán
Khơi dậy tình thương, xóa hận thù.

Ôi, Sư Phụ, Ðấng Mẹ Lành cao ngự,
Ngàn thu, vĩnh viễn thuộc về con!

Tánh Người khôi hài, ôi vui quá
La rầy cuống quít vì chúng con.
Tử tế vô ngần không thể tả
Con hư, con nghịch, vẫn thứ tha!

Ôi, Sư Phụ, Ðấng Mẹ Lành cao cả,
Ngàn thu, vĩnh viễn thuộc về con!

Người vì con chịu quá nhiều khổ lụy
Xin đội ơn mãi mãi từ đây!
Có thể nào lời ai nói hết
Nỗi biết ơn thắm thiết chứa chan
Ðưa con ra mê lộ trần gian?

Ôi, Sư Phụ, Ðấng Mẹ Hiền thánh thiện,
Ngàn thu, vĩnh viễn thuộc về con!

Người cho thấy cõi trần là hư ảo
Hồn vĩnh hằng, Người nuôi dưỡng yêu thương
Lòng từ bi tựa biển trùng dương
Ðưa ta đến Thiên Môn, trong thiền quán.

ÔÂi, Sư Phụ, Ðức Thánh Hiền,
Mẹ của con vĩnh viễn!

Ôi, Sư Phụ, Ðức Thánh Hiền,
Mẹ của con vĩnh viễn! 
 


Giới thiệu trang này đến bạn