Chúng ta con Thượng Ðế

(Nguyên văn tiếng Mông Cổ)
Lời của sư huynh đồng tu L. Enkhtaivan
Thi cảm của sư huynh đồng tu Lhagva
Nhạc của đồng tu pháp Phương Tiện D. Duger

Hãy thưởng thức bài ca tuyệt vời này tại các trang mạng sau đây:

Sư Phụ ta thật khiêm nhường
Ngài có lực lượng nâng cao, gia trì
Ngài thời bất diệt, không sinh
Chân lý vô thượng uyên thâm, Ngài truyền.


Ðiệp khúc:
Chúng ta là con Thượng Ðế, Chúng ta là ánh hào quang
Chúng ta người chốn thiên đàng
Chúng ta âm điệu du dương cõi trời.

Ta, tâm đơn thuần, ý thanh cao
Hạnh phúc, trí huệ, dạt dào niềm vui
Tham thiền thâm nhập Quang, Âm
Linh hồn giải phóng, tâm quy thiện lành.

Ðiệp khúc: Chúng ta là con Thượng Ðế,
Chúng ta là ánh hào quang
Chúng ta người chốn thiên đàng
Chúng ta âm điệu du dương cõi trời.


Ngâm thơ:
Cuối cùng rồi thời may đã đến
Ðất nước Âu Lạc một mùa xuân Ố
Thế kỷ hai mươi, Nam Châu Á
Xuất sanh một vị Phật ra đời

Trong giấc mơ đức Cha cao cả
Hiện ra như tâm điểm mặt trời

Lớn lên trong bào thai vương mẫu,
Ðịnh mệnh làm Phật đã an bài

Ngài chọn hóa sinh miền Âu Lạc,
Thành đạo giữa Hy Mã Lạp Sơn.

Trí huệ như thiên đường tráng lệ,
Vô Thượng Phật nhập thế hạ trần.


Lời ca:
Lạc quan, vui sướng, tính tự nhiên
Tư tưởng hành vi đượm tình thương
Lòng tin tạo an bình mãn túc
Lòng tin đồng với Phật Ðại Bi.


Ðiệp khúc:
Chúng ta là con Thượng Ðế,
Chúng ta là ánh hào quang
Chúng ta người chốn thiên đàng
Chúng ta âm điệu du dương cõi trời.


Tthưởng thức bài ca tuyệt vời!
Mạng 1, Mạng 2, Mạng 3


 <<
 >>
Giới thiệu trang này đến bạn