Thời gian là tất cả!

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ,
ngày 4 tháng 2, 2003 (nguyên văn tiếng Anh) ) DVD #754


Một ông nhận được cú điện thoại từ bác sĩ cho biết: "Theo kết quả thử nghiệm bệnh trạng của ông, tôi có vài tin vui và tin buồn". Thế nên người đàn ông hỏi về tin vui trước. Bác sĩ nói: "Tin vui là anh có 24 tiếng đồng hồ để sống". Ông này kinh ngạc: "Ðó là tin vui à?! Vậy chứ tin buồn là gì?" Bác sĩ đáp: "Tin buồn là ngày hôm qua tôi gọi cho ông mà không được".  


Nói là chữa khỏi hay dứt luôn?
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ,
ngày 4 tháng 2, 2003 (nguyên văn tiếng Anh) DVD #754

Có hai nông phu gặp nhau, ông thứ nhất nói: "Chẳng phải con ngựa của anh mắc chứng bệnh đang truyền nhiễm gì đó sao?" Người bạn đáp: "Phải! Nó mắc bệnh rất nặng". Ông thứ nhất hỏi: "Vậy anh đã làm gì cho nó?" Nông phu thứ hai đáp: "À, tôi cho nó uống nửa lít dầu hạt lanh, một muỗng canh dầu thông, ba muỗng canh dầu hải ly".

Vài ngày sau, hai nông dân gặp lại nhau. Nông dân thứ nhất hỏi bạn mình: "Không phải anh nói với tôi là anh cho con ngựa của anh uống nửa lít dầu hạt lanh, một muỗng canh dầu thông, và ba muỗng canh dầu hải ly sao?" Người thứ hai đáp: "Phải, tôi cho nó uống mấy thứ đó!" Nông dân thứ nhất kêu lên: "Tôi nghĩ là anh nói vậy, nhưng khi tôi cho con ngựa của tôi uống thì nó ngã ra chết!" Người bạn trả lời: "Dĩ nhiên! Thì con ngựa của tôi cũng vậy!"  


Giới thiệu trang này đến bạn