Kiến tạo làng ăn chay và nhân ái toàn cầu

Nỗ lực toàn cầu nhằm chia sẻ thông điệp từ bi của Sư Phụ
"Lối sống mới"


Quan tâm về những bệnh dịch tiếp tục phát sinh trong một số thú vật vàụ con người, Sư Phụ đã cống hiến cho thế giới giải pháp căn bản bằng cách đích thân biên soạn tờ thông tin "Lối Sống Mới" thân thiện nhưng rất hợp lý để nhắc nhở mọi người hãy chọn đường lối ăn chay và chấm dứt việc sát sinh hầu vượt qua khỏi cơn khủng hoảng về y tế toàn cầu đồng thời cứu vớt những bạn thú vật của chúng ta. Sư Phụ cũng chỉ thị các đồng tu chia sẻ thông điệp này với các anh chị em ở mọi nơi trên thế giới. Ðể đáp ứng chỉ thị này, các đồng tu đã khởi động toàn lực chia sẻ những lời tình thương của Ngài. Sau đây là những bài tường trình về các hoạt động liên quan đến chương trình này đã được thực hiện ở nhiều quốc gia.


Hoa Kỳ ~ Texas
Nỗ lực chung trong việc chia sẻ thông điệp Lối Sống Mới
Trung tâm Austin và San Antonio, Texas, Hoa Kỳ, tường thuật (nguyên văn tiếng Anh)


Như tất cả đồng tu vòng quanh thế giới, các đồng tu từ Trung tâm Austin và San Antonio đã bận rộn trong việc phân phát thông điệp Lối Sống Mới trong nhiều tháng qua. Rất rõ ràng là dự án này không phải chỉ cho một tuần hay một tháng, mà là một việc làm cao thượng dài hạn cần nỗ lực kiên trì. Chúng tôi đã học hỏi được nhiều chiến lược tốt từ các đồng tu khắp thế giới và cũng đã phát triển được những sáng kiến sau đây để chắc chắn có những kết quả tốt đẹp nhất.

1. Hợp lực để phân phát tờ Lối Sống Mới: Sau khi phát, đồng tu báo cáo qua điện thư nơi chốn và ngày đã phân phát và những vùng hoạch định cho việc phân phát trong tương lai để tránh những việc làm trùng hợp.

2. Hợp tác với chính quyền địa phương
Ðồng tu đã thiết lập một mối liên hệ tốt đẹp với các nhân viên cảnh sát San Antonio trong những lần cứu trợ trận bão Katrina. Ðể giúp đỡ việc phân phát tờ Lối Sống Mới, viên cảnh sát trưởng đã viết một lá thư ngắn chấp nhận hoạt động của chúng tôi trong vùng. Với sự trợ giúp của cảnh sát, việc phân phát của chúng tôi thực hiện rất là trôi chảy.

3. Ký hợp đồng dài hạn với các nhà xuất bản
Chúng tôi đã đăng thông điệp Lối Sống Mới trên các nhà xuất bản báo chí cộng đồng địa phương. Gần đây, chúng tôi đã ký hợp đồng một năm với một nhà xuất bản hàng tháng.

4. Cung cấp cho khách sạn và lữ quán tờ Lối Sống Mới song song với tài liệu về các nhà hàng chay địa phương

Austin là một thành phố bận rộn và hàng ngàn du khách đến hàng ngày. Nhiều người lưu trú trong khách sạn và lữ quán cần những tài liệu về địa điểm ăn uống. Chúng tôi in tờ Lối Sống Mới và cho vào tin tức về các nhà hàng chay địa phương rồi phát cho các khách sạn và lữ quán trong địa phương. Những viên quản lý rất thích tờ thông tin và thỉnh cầu chúng tôi cung cấp thường xuyên cho họ.


Giới thiệu trang này đến bạn