Giải thưởng Gương Lãnh đạo Sáng chói Thế giớiChính phủ Úc lãnh giải thưởng tình thương của Sư Phụ


Ban Báo chí Úc Ðại Lợi (nguyên văn tiếng Anh)


Vào ngày 22 tháng 5, Kim niên 3 (2006), đồng tu Úc đã đại diện Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư để trao tặng món quà quý báu của Sư Phụ, “Giải thưởng Gương Lãnh đạo Sáng chói Thế giới”, cho chính phủ Úc Ðại Lợi qua những vị đại diện của Văn phòng Thủ tướng và Nội các tại thủ đô Canberra.

Các chính quyền Tây phương thường có tiếng làm việc quan liêu với nhiều thủ tục giấy tờ, nhưng với ân điển của Thượng Ðế, chỉ trong vòng 2 ngày, đồng tu địa phương đã tìm đúng phân bộ, và đã có được sự chấp thuận sơ bộ của chính quyền Úc. Sự hồi đáp không những nhanh chóng mà còn rất lịch sự và nhã nhặn. Người đại diện chính quyền trong Chi nhánh Giải thưởng và Văn hóa hết lòng giúp đỡ, khiến đồng tu cảm thấy khiêm nhường và vinh hạnh để trao đến họ món quà quý báu này. Ngoài bằng thưởng, đồng tu còn tặng cho người đại diện một số tài liệu về giáo lý Sư Phụ để chính phủ Úc hiểu rõ hơn về Hội Thanh Hải Vô Thượng Sư. Món quà bao gồm thi tuyển của Sư Phụ, “Một thế giới hòa bình qua âm nhạc”, và tác phẩm “Ta xuống tìm em dưới cõi trần”. Tất cả những quà tặng đã được nhận lãnh với nhiều lời cảm tạ.

Giải thưởng được kính cẩn và ưu ái trao cho chính phủ Úc về những biểu lộ nhân ái trong nỗ lực của chính quyền, về việc thực hành nguyên tắc tình thương đại đồng, trong cả hai phạm vi quốc nội và quốc tế; về sự săn sóc đáng ca ngợi đối với người dân trong nước và những nước láng giềng, và về việc cải thiện phẩm chất đời sống của nhân loại. Những lý do ban thưởng cũng bao gồm sự trợ giúp về y tế, giáo dục và kỹ thuật đến nhiều người trong khắp vùng Thái Bình Dương, thậm chí trải rộng đến Phi Châu và Trung Ðông. Trong phạm vi quốc nội, nước Úc chăm sóc cho công dân qua việc cung cấp dịch vụ y tế công cộng hạng nhất cho tất cả mọi người, không phân biệt địa vị hoặc tài sản. Thêm vào đó, chính phủ Úc còn sử dụng một cách khai ngộ phương tiện truyền thông truyền hình để khuyến khích thể dục, thể thao và một lối sống lành mạnh cho trẻ em.

Như Sư Phụ thường đề cập, sự lãnh đạo khai ngộ của các chính phủ sẽ tạo nên tương lai tươi sáng cho thế giới và toàn thể nhân loại. Ðồng tu Úc rất sung sướng và vinh hạnh được mang sự ủng hộ và khuyến khích thương yêu của Sư Phụ đến với chính phủ nước Úc. Ðồng tu thành tâm hy vọng tất cả các nhà lãnh đạo thế giới sẽ học hỏi lẫn nhau từ những hoạt động tích cực đang được áp dụng cho lợi ích của nhân dân trong nước và toàn thể cộng đồng thế giới.  


<< >>