Bóng chày trên thiên đàng

Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 2, 2003
(nguyên văn tiếng Anh) DVD số 754


Có hai người bạn cả đời đều mê môn thể thao bóng chày của Mỹ. Họ lúc nào cũng nói đến và bàn luận bất cứ điều gì có liên quan đến bóng chày. Nếu được là họ đi xem mỗi một cuộc đấu, trong suốt năm, và họ nói với nhau là nếu ai chết trước sẽ tìm cách trở lại nói với người kia biết có bóng chày trên thiên đàng hay không.

Một đêm hè nọ, một trong hai người bạn qua đời (dĩ nhiên là sau khi xem một trận bóng chày). Cho nên anh ta qua đời vui vẻ. Vài đêm sau đó, người bạn tên Bob nghe một tiếng nói từ bên kia thế giới: “Tôi là bạn anh đây!” Bob hỏi: “Có phải John đó không?”

John đáp: “Dĩ nhiên là tôi đây!”

Bob reo lên: “Thật không thể tin nổi! Này nói cho tôi nghe, có bóng chày trên thiên đàng không?” John trả lời: “À, tôi có tin vui và tin buồn. Anh muốn nghe tin gì trước?”

“Nói cho tôi nghe tin vui trước”.

“Ðược. Tin vui là có, có bóng chày trên thiên đàng”.

Bob nói: “Ồ, thế thì tuyệt quá! Vậy còn tin gì đáng buồn nữa?”

“Tin buồn là anh sẽ là người ném bóng tối mai!”


<< >>