*   Viết từ lòng biết ơn Sư Phụ, về tấm lòng đại bi, trí huệ cao thượng,
lực lượng toàn năng và thánh ái thuần khiết của Ngài.


Do sư tỷ đồng tu Sheng Yu, Ðài Nam, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Nhớ Sư Phụ tôi
Cầm tay con, diệu huyền trong ánh mắt,
Lòng Mẹ như ru, bao thương mến dạt dào.
Tình vô bờ, Ngài rót tim con trẻ,
Ảo mộng trần gian bỗng bọt bèo,
Thả con về với Biển Tình nồng ấm.
Ngã chấp tan, đồng Thánh thể huy hoàng
Tiên cảnh là đây, với Âm nhạc Hào quang.

Vuốt ve trán, dựa vòng tay âu yếm,
Mắt Ngài trời trí huệ, sáng long lanh
Thôi nghiệp chướng từ bao nhiêu tiền kiếp,
Ánh soi đường, con trở bước Quê hương;
Hết phận người, con về miền Vô Thượng.
Ân điển Minh Sư, ôi, kể xiết chừng nào!

Tình Thương Ngài như biển rộng, trời sao
Quyền năng Ngài không chi sánh kịp
Lời thanh thoát, đầy Khôi hài, Trí huệ.
Hồng Ân, Thầy ơi, làm sao con trả xuể?!

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn