Mauritius


Ân phúc cho các thư viện
và thế giới chúng ta


Ban Báo chí Mauritius (nguyên văn tiếng Anh)


[Port Louis]Truyền bá giáo lý cao siêu nhất và tình thương vĩ đại nhất đến càng nhiều người càng tốt, chúng tôi nghĩ đây là liều thuốc tốt nhất cho nguồn gốc của tất cả mọi vấn đề. Ðồng tu từ Mauritius quyết định chia ra làm hai nhóm và đích thân mang sách của Sư Phụ đến các thư viện khắp trong nước.

Chúng tôi giao ít nhất là hai quyển sách cho mỗi thư viện, trong đó chúng tôi có dán tờ Lối Sống Mới. Trong vài ngày, tất cả sách đều đã được phân phát. Các quản thủ thư viện đều rất cảm động nhận được sách của Sư Phụ và rất hâm mộ hình ảnh của Ngài. Họ vô cùng khâm phục Ngài là người ăn chay, họ cũng bày tỏ niềm cảm kích và biết ơn chân thành đến Sư Phụ về tình thương vô ngã và những việc làm cao thượng của Ngài. Họ nói rằng những quyển sách chắc chắn sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho người đọc, nhất là trong kỷ nguyên này khi thế giới đang đầy những biến chuyển thăng trầm.

Các quản thủ thư viện hỏi thăm rất nhiều về Sư Phụ và mong muốn được biết thêm về giáo lý của Ngài qua kinh sách và các trang mạng. Họ thậm chí mời chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo về giáo lý của Sư Phụ trong một tương lai gần đây.Sau đây là một trong những lá thư công nhận từ thư viện:

Kính ông,

Tôi xin nhận, với lòng tri ân, quyển sách tựa đề “Tức khắc khai ngộ 1” ; “Vấn/Ðáp 1” và “Tức khắc khai ngộ quyển 5”, mà quý vị đã có lòng tử tế quyên tặng cho Thư viện Quốc gia của Mauritius.

Tôi thành tâm tin tưởng rằng những tài liệu này sẽ được trân quí bởi các độc giả của chúng tôi.

Thành kính,
Chan Kam Lon
Giám Ðốc<< >>


Sổ tay Sinh Hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hóa tâm linh của địa Cầu, các trung tâm địa phương của hội quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo bằng băng thâu hình cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.
Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham dự vào các hoạt động này. để biết thời khóa biểu của các hoạt động chia sẻ Chân lý, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htm