Tinh thần san sẻ
lợi ích thế hệ mai sau

ông Yung-Ching Wang

Do sư huynh đồng tu Sanmin, Ðài Bắc, Formosa (nguyên văn tiếng Anh)

Quan tâm đến sự cần thiết về học vấn của trẻ em, vua tư bản Formosa, ông Yung-Ching Wang, đã cho xây 10 ngàn ngôi trường tiểu học ở nhiều khu nông thôn tại Trung Hoa Lục Ðịa, song song với việc cung cấp học bổng. Khi mới bắt đầu sự nghiệp, ông Yung-Ching Wang là một thương gia bán gạo, rồi trở thành sáng lập gia của nhiều hãng kinh doanh, và hiện tại được xem như một trong mười người Trung Hoa giàu có nhất. Tuy nhiên, lịch sử kinh doanh của ông không những đóng góp cho nền công nghiệp Formosa, mà ông còn thành công trong việc thay đổi hệ thống y tế Formosa từ rất chuyên quyền sang có tính cách phục vụ bằng cách làm một tấm gương tốt với bệnh viện hiện đại hóa của chính ông. Với tài kinh doanh và kinh nghiệm quản lý, ông Wang bảo đảm rằng mỗi một ngôi trường ông xây sẽ hoạt động hoàn toàn. Ở tuổi 90, ông vẫn khoẻ mạnh và tích cực hoạt động. Nhiều năm nay ông đã trở thành một trong những người chủ trương cho hiệp định hòa bình giữa Trung Hoa Lục Ðịa và Formosa. 
--->

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn