Tu thân trước khi hướng dẫn trẻ em
một cách thành công

Do Sư Tỷ Ðồng Tu Quo, Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Con trai của tôi đang ở năm thứ nhì của trung học. Một hôm cậu mang về nhà một tờ giáo hóa phụ huynh gọi là "Làm thế nào để tự giúp mình và giúp con em trưởng thành". Ý chính của thông điệp là nếu muốn săn sóc cho con cái của mình, đều quan trọng là phải lo cho chính mình trước, để mình có được một thân thể khoẻ mạnh và tánh tình vui vẻ. Tờ thông tin đề nghị thêm rằng làm cha mẹ, chúng ta nên luôn để ý tới tánh tình của chính mình. Không nên mang cảm xúc bi quan đối đãi với con trẻ; thay vào đó nên học làm cha mẹ với Phẩm chất Tình cảm cao đẹp (Emotional Quality - EQ). Như thế chúng ta mới có thể dạy dỗ con cái của mình một cách thành công.

Sau khi đọc tờ thông tin, tôi đồng ý với thông điệp đó một cách sâu xa. Thật vậy, phụ huynh nên tự tu thân để phát triển trí huệ và lòng từ bi của chính mình, và giữ cho tánh tình được ổn định trước khi họ có thể tạo ra một bầu không khí hài hòa để hướng dẫn con cái trong luân lý và nhắc nhở chúng tu hành. Nếu chúng sau này có thể được thọ Tâm Ấn bởi Sư Phụ và tu pháp môn Quán Âm, thì đó là điều tốt nhất! Nói một cách khác, để giáo dục con em, phụ huynh phải tu hành để có những khái niệm đúng đắn và có trí huệ. Từ đó, trẻ em sẽ tự nhiên được ảnh hưởng những đường lối tốt đẹp và theo gương của cha mẹ.

Có một sự trùng hợp là ngày hôm sau khi tôi đi cộng tu, băng thuyết pháp của Sư Phụ chiếu cùng một đề tài về việc giáo dục trẻ em và dìu dắt chúng trong những năm trưởng thành. Tôi nói với con gái tôi rằng giáo chức ở trường viết ra tờ thông tin chắc phải là những thiên thần của tình thương do Thượng Ðế gửi đến cho phụ huynh biết những phương pháp đúng đắn để giáo dục con cái của họ.

Một ngày khác, con gái thứ nhì của tôi, chưa thọ Tâm Ấn, mang con trai của nó đến thăm tôi. Tôi có nghe từ các thầy cô giáo và con gái tôi rằng cháu ngoại của tôi rất hư đốn và không chịu nghe lời người lớn. Tuy nhiên, một khi tôi chiếu băng thâu hình của Sư Phụ, "Những anh hùng chân chính", thì cậu bé yên lặng xem phim hết lần này đến lần khác, và nói với tôi rằng rất thích. Khi cha cậu bé đến rước hai mẹ con, cậu không chịu về. Thay vì vậy, lại giới thiệu băng thâu hình cho cha và nói dự tính sẽ đem cho thầy cô giáo và bạn bè ở trường xem. Khi con gái lớn của tôi hỏi đùa: "Vậy từ nay con có dám ăn thịt bò không?" Cậu ta nói không dám bởi vì sẽ bị Bò Chúa ở địa ngục bắt nếu ăn thịt bò.

Chúng ta có thể thấy từ câu chuyện này rằng trẻ em rất ngây thơ và dễ nhiễm ảnh hưởng bên ngoài. Nếu phụ huynh dùng những phương pháp tốt để giáo dục chúng, chúng sẽ được hướng dẫn theo con đường khẳng định và từ bi. Nếu chỉ dạy dỗ bằng cách la mắng và đánh đập, chúng có thể làm như là vâng lời, nhưng bên trong chúng thật sự không nghe lời; rồi sự cách biệt giữa cha mẹ và con cái trở nên lớn hơn. Ngoài ra, cũng khuyên rằng nên tránh việc cưng hư trẻ em bằng cách luôn luôn cho chúng những phần thưởng vật chất. Trước kia, tôi thường la mắng các con tôi khi chúng không nghe lời. Sau này, khi nghe băng thuyết pháp của Sư Phụ, tôi bắt đầu dùng tình thương và sự thuyết phục để hướng dẫn chúng. Tình thương của Sư Phụ tự nhiên thay đổi người ta trở thành nhân ái và có trí huệ qua băng thâu hình, hình ảnh và sách báo của Ngài. Nếu các bậc phụ huynh có khái niệm đúng đắn từ đầu, trẻ em sẽ có cơ hội tiếp nhận được. Vì thế, phương pháp tốt nhất để giáo dục và thương yêu con trẻ là phải tự giáo dục chính mình trước khi răn dạy chúng.  
--->

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn