Sách mới phát hành
của Thanh Hải Vô Thượng Sư

Bộ sách "Sống trong thời đại Hoàng Kim" (1)

Ý thức về sức khoẻ
~ trở về lối sống thiên nhiên và đạo đức
(ấn bản tiếng Trung Hoa)
* tiếng Anh sẽ phát hành trong một ngày rất gần


"Ý thức về sức khoẻ ~ trở về lối sống thiên nhiên và đạo đức" là một sưu tập những lời giảng dạy trí huệ của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Sách đào sâu vào đề tài sức khỏe mà đa số người quan tâm. Nội dung của quyển sách rất thiết thực và đầy đủ. Sách không những bao gồm những bí quyết cho sự khỏe mạnh của thân thể, tâm trí và tinh thần, với những phương pháp tăng cường hệ thống miễn nhiễm và năng lực tự chữa trị, mà sách còn bao qua sự bảo vệ thú vật, môi trường, cũng như phúc lợi của toàn thể nhân loại và sự phát triển trên địa cầu. Quyển sách đặc biệt có một bài thuyết giảng xuất sắc của Sư Phụ Thanh Hải vào dịp đầu năm mới của Kim niên 3 (2006), nói về cách làm thế nào để ngăn ngừa thiệt hại gây ra bởi việc ăn thịt, uống rượu và hút thuốc. Sách cũng chứa một phần tóm lược kết quả của hoạt động Lối Sống Mới.

Chúng ta giờ đang ở trong thế kỷ thứ 21, khoa học kỹ thuật phát triển rất cao và đã có nhiều tiến bộ trong điều trị y tế. Thế thì tại sao nhân loại vẫn còn chịu đựng quá nhiều thống khổ từ thiên tai, bệnh tật và đói kém? Trong quyển sách này, Thanh Hải Vô Thượng Sư dùng ngôn ngữ giản dị để giải thích một cách sâu sắc những nguyên nhân của các vấn đề này, và cống hiến những phương cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Người đọc sẽ hiểu rõ cách phòng ngừa, và làm sao để tìm ra cách cứu chữa thật sự cho mọi bệnh tật. Do đó, quyển sách này không những là một tham khảo đáng tin cậy về vấn đề sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình của bạn, mà còn là một tài liệu rất hay để giới thiệu cho thân nhân bạn bè nhận thức được ý nghĩa tâm linh của việc trường chay và chuyển sang một lối sống lành mạnh. Sách đặc biệt thích hợp cho những chuyên viên y tế để tìm đọc và suy ngẫm.  
--->
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng http://www.theCelestialShop.com để mua trên mạng hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)