Bán rất chạy


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
ngày 3 tháng 2, 2003, Florida, Hoa Kỳ
(nguyên văn tiếng Anh) ~ DVD số 755


Một nhân viên bán hàng đến báo cáo với ông chủ.

Ông chủ nói: "Này! Bán được bao nhiêu rồi?"

Nhân viên đáp: "Ðược lắm! Gần 50% người đã mua sản phẩm của chúng ta!"

Ông chủ nói: "Vậy sao? Có bao nhiêu người ở đó?"

Nhân viên đáp: "Hai người!"

" Nhưng anh nói là 50%! "

Nhân viên đáp: "Phải, gần 50%"

" Gần 50% là sao?"

Anh ta nói: "À, một trong hai người đó xém chút nữa là mua đồ của chúng ta!"  
--->

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn