Chương trình truyền hình Thanh Hải Vô Thượng Sư
 Tường trình đặc biệt
 Tin Tổng Quát
 Trên Ðường Tu Học
 Sư Phụ Kể Chuyện Vui
 Các tấm gương lãnh đạo sáng ngời trên thế giới
 Người tốt chuyện hay
 Những cải thiện tích cực trên tinh cầu
 Tường trình đặc biệt
 Lối sống thời Hoàng Kim
 Kỹ thuật thời Hoàng Kim
 Sư Phụ Khai Thị
 Thần kỳ cảm ứng
 Thời đại Ăn chay
 Chuyện Bốn Phương
 Kiến tạo làng ăn chay và nhân ái toàn cầu
 Vấn Ðáp Chọn Lọc
 Dìu dắt con cái Thượng Ðế trưởng thành
 Chuyện Nhỏ Tu Hành
 Sư Phụ kể truyện
 Sư Phụ khai thị
 Thế Giới Loài Vật
 Hải đăng trong đêm tối
 Hành Ðộng Tình Thương
 Giới thiệu Sách
 Nâng Cao Tâm Thức
 Nghệ Thuật Vô Thượng
 Họa phẩm mới nhất của Sư Phụ
  Liên Lạc Viên Trên Toàn Thế Giới
  Trên Mạng Lưới Quán Âm