Tu hành và quả vị Thánh cho tất cả


Do Vô Thinh Phong (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Gần đây, tôi có vinh dự được làm việc với những thành viên trẻ của gia đình Quán Âm hiện còn ở trung học hay đại học. Họ rất khác với "thế hệ trái dâu" một từ chung để chỉ những người trẻ tại Formosa ngày nay được nuông chiều từ nhỏ, dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, và chỉ lo về dáng vẻ bề ngoài, tiện nghi vật chất và thú vui nhục dục. Tôi để ý thấy những người trẻ trong gia đình Quán Âm làm việc rất siêng năng, chú tâm và vui vẻ. Thêm vào đó, họ làm việc hăng hái hơn, học hỏi nhanh hơn là chúng tôi khi ở tuổi này; và họ phát ra những chấn động lực rất tốt lành. Trong khi người trí thức thường có khuynh hướng phức tạp, những người trẻ Quán Âm thông minh và đơn thuần. Làm việc với họ thật là một niềm vui. Sau đó, tôi nhận ra rằng họ đã ăn chay và thiền từ nhỏ.

Ðiều này giống như là Sư Phụ đã đề cập: "Nếu trẻ em của chúng ta được huấn luyện từ nhỏ với kỷ luật thuần khiết, cách cư xử hợp lý, đạo đức này, thì chúng sẽ hiểu biết, bởi vì linh hồn của chúng khi đó vẫn còn rất tinh khiết. Có thể không được 100% đứa trở thành tốt. Có thể trong số 100 đứa, chỉ có được 50% là tốt. Nhưng như vậy cũng tốt lắm rồi! Hoặc 60%, 70% sẽ thành người tốt. 30% trong số này có thể là xấu, nhưng không phải xấu 100%. Có thể chúng không bằng số 60% hay 70% kia, nhưng chúng cũng giảm bớt tối đa tánh nóng giận, bạo động. Chúng giảm bớt được khuynh hướng làm những điều xấu trong xã hội. Chúng sẽ có được ảnh hưởng tốt. Cho nên sự dạy dỗ này rất hữu dụng. Bởi vì hầu hết các trẻ em trong các Trung tâm đã trở thành người tốt. Họ nói với tôi như vậy. Ðó là báo cáo mà tôi nghe được".

Tôi vẫn nhớ Sư Phụ thường la rầy tôi trong những ngày đầu tiên của Ngài tại Formosa. Dù biết rằng đây là một phần của sự dạy dỗ đầy tình thương của Ngài, nhưng tôi vẫn không khỏi than vãn, hoặc không vượt qua được những thói xấu của mình. Ngay trong hiện tại, tôi vẫn không làm việc đạt đến tiêu chuẩn mà Sư Phụ đã dạy dỗ bằng sự khổ nhọc của Ngài. May mắn thay, qua sự hướng dẫn liên tục đầy tình thương vô biên và lòng kiên nhẫn của Ngài, thế giới chúng ta đã được gia trì với một thế hệ mới đầy tình thương và lòng cống hiến. Hy vọng rằng thế kỷ 21 sẽ là một thời đại vinh quang, như Sư Phụ đã nói: "Với mỗi gia đình đều hướng về sự tu hành, và mỗi người đều là một người thánh thiện, để đạt được mục tiêu này, phải cần có sự cố gắng của tất cả mọi người trong quý vị".* *  
*Trích từ mục "Sư Phụ khai thị" trong Bản Tin 126.

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn