Trí huệ tu hành siêu vượt
lãnh vực trí thức thế gian


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Chungli, Formosa, ngày 25 tháng 2, 1989
(nguyên văn tiếng Trung Hoa) MP3-CL04


V:   Sư Phụ, có sự khác biệt gì không giữa trí huệ đạt được qua sự tu hành tâm linh, và sự thông minh của các khoa học gia? Một vị Phật có thể làm toán vi phân và chế tạo phi thuyền được chăng?


SP:    Tại sao một vị Phật cần phải làm toán vi phân? Chúng ta chỉ cần những dụng cụ máy móc này trong thế giới phàm phu. Tôi nói thẳng cho quý vị biết. Rất nhiều khoa học gia trên thế giới này là những học sinh bị rớt từ thế giới A-tu-la. Do đó, kiến thức của họ bị giới hạn. Tàu vũ trụ của hiện tại có thể đi đâu? Sau khi chúng ta bỏ biết bao tiền của, chúng chỉ có thể đi đến mặt trăng và đem về một vài cục đá để chúng ta xem. Nhưng không cần phải bỏ ra một xu, chư Phật có thể đi đến những cảnh giới có vô số châu báu, đầy khắp mọi nơi như sỏi đá của chúng ta ở đây.

Chư Phật có thể bay nhanh hơn vận tốc ánh sáng và đến Tịnh Ðộ trong một khoảnh khắc. Vận tốc của họ nhanh đến độ không thể đo lường nổi bằng toán học của thế giới phàm phu chúng ta. Ngay cả chiếc phi cơ nhanh nhất phải mất hơn 10 tiếng để bay từ Formosa đến nước Mỹ, nhưng bằng cách phóng thiên thể, có thể chỉ mất vài giây. Tuy nhiên, những vị Phật du hành còn nhanh hơn nữa. Họ có thể du hành từ đây đến Tịnh Ðộ trong một khoảnh khắc, rồi trở lại cũng nhanh như vậy. Như vậy có nhanh không? (Mọi người vỗ tay)

Do đó, chúng ta nghe nói rằng những nhà tu hành tâm linh đã đạt Ðạo như Phật Thích Ca Mâu Ni và Quán Âm Bồ Tát có vô số hóa thân, và vô sở bất tại, và có thể xuất hiện trước những kẻ cầu nguyện các Ngài. Giả sử tôi có hóa thân, rồi trong khi tôi ngồi đây, và đệ tử tôi đang ở Mỹ nghĩ đến tôi khi gặp khó khăn, hóa thân của tôi đến với họ tức khắc, ngay cả trước khi họ nghĩ tới. Vì vậy, chúng ta không thể đo được vận tốc của chư Phật bằng toán học của thế giới này.

Thêm vào đó, chư Phật có thể xuất hiện tại rất nhiều nơi trong cùng một lúc. Thí dụ như, họ có thể ở tại đây và cùng lúc ở tại Tịnh Ðộ, tại Mỹ và tại Ðức. Họ có mặt tại bất cứ nơi nào cần đến họ; đó là lý do vì sao người ta nói họ vô sở bất tại. Họ nhanh hơn ánh sáng, và tài tình hơn dĩa bay! Trong tất cả những khoa học gia của thế giới này, có ai so sánh được với những người đã đạt được Ðạo? Có khoa học gia nào có khả năng chế tạo được một phương tiện nhanh như vậy? Không có ai! Ngay cả dĩa bay của người ngoại tinh cũng không thể du hành nhanh bằng những vị tu hành tâm linh đã đạt Ðạo. Vì vậy, khi so sánh với trí huệ của chư Phật, những khoa học gia của thế giới này thật sự rất thô sơ.  
--->

<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn