Tin Tổng Quát

Hoa Kỳ

Dẫn dắt thế giới vào kỷ nguyên mới

Ban Báo chí Virginia tường trình (nguyên văn tiếng Anh)

Hội thảo chiếu băng hàng tháng
 
Chuẩn bị thức ăn cho người vô gia cư
[Virginia] Trung tâm Virginia rất hăng hái trong việc quảng bá giáo lý của Sư Phụ qua nhiều hoạt động khác nhau như tổ chức hội thảo chiếu băng hàng tháng để dạy pháp thiền Phương Tiện, làm việc với những nhóm khác để cung cấp thức ăn cho người vô gia cư, và phát tờ Lối Sống Mới. Gần đây nhất, đồng tu đã tham dự cuộc hội nghị toàn quốc về quyền lợi thú vật 2006 tại khách sạn Hilton Mark Center ở Hoa Thịnh Ðốn từ ngày 10 đến 14 tháng 8, 2006.

Nhiều tổ chức khắp Hoa Kỳ đã đến dự cuộc hội nghị biểu lộ sự ủng hộ cho quyền lợi thú vật. Chương trình dài 4 ngày này gồm có gần 100 thuyết trình viên từ 60 tổ chức đại diện cho mọi đảng phái của phong trào này.

Ðồng tu đã đặt được một bàn trong phòng triển lãm ở hội trường của khách sạn Hilton Mark Center. Trong phòng toàn đầy sản phẩm chay trình bày những phương pháp mới trong việc ăn uống, cách ăn mặc và cách sống. Trên bàn của chúng tôi, chúng tôi trưng bày băng sách của Sư Phụ, đèn Vạn Thọ, tờ Lối Sống Mới, và chiếu băng thuyết pháp của Sư Phụ.

Chúng tôi cũng phục vụ nhiều món chay tuyệt hảo, rất được ưa thích bởi những người dự hội thảo. Chúng tôi phải sắp xếp cho một nhóm ở lại bàn để trông nom và phân phát tờ thông tin, trong khi một nhóm khác thức suốt ngày đêm để nấu nướng cho quan khách trong buổi hội thảo. Nhiều vị khách đến bàn hỏi xin công thức nấu. Thậm chí trước giờ ăn trưa, các món ăn của chúng tôi đã cạn hết và chúng tôi phải phái người đi lấy thêm. Mặc dù thực phẩm đã cạn, hàng người nối đuôi vẫn còn dài vì nhiều người không muốn bỏ đi, sợ rằng có thể mất phiên khi thức ăn đến nơi! Sự gia trì của Sư Phụ đã mang vô số người đến gian hàng chúng tôi. Vào ngày đầu tiên trong lúc xếp đặt gian hàng, một chị đồng tu đã thấy được hóa thân ánh sáng của Sư Phụ xuất hiện gia trì cho toàn địa điểm.

Buổi hội thảo bốn ngày chấm dứt một cách thành công. Ðồng tu cảm thấy rất vui được nằm trong liên đoàn những cá nhân và tổ chức rất khai ngộ. Với sự gia trì của Sư Phụ, thế giới càng ngày càng được nâng cao, và cùng nhau, những nhóm thiện trí thức này đang dẫn dắt thế giới vào một kỷ nguyên mới, nơi mà sự ngược đãi thú vật sẽ trở thành là một việc trong quá khứ.  


Sổ tay Sinh Hoạt
Ðể theo kịp đà thăng hóa tâm linh của địa Cầu, các trung tâm địa phương của hội quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày càng tổ chức thêm nhiều buổi hội thảo bằng băng thâu hình cũng như các hoạt động khác khắp nơi trên thế giới để chia sẻ Chân lý.
Chúng tôi hoan nghênh quý vị cùng với thân bằng quyến thuộc tham dự vào các hoạt động này. để biết thời khóa biểu của các hoạt động chia sẻ Chân lý, xin viếng các trang mạng sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/latest_news/events-datebook.htmTại cuộc hội nghị toàn quốc về quyền lợi thú vật 2006


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn