Tường trình theo xếp hạng và đánh giá của Sư Phụ


TÂN TÂY LANTrao giải thưởng cho chính phủ Tân Tây Lan
Ngài Phil Goff (giữa), Bộ trưởng Giao thương, vui vẻ nhận giải Gương Lãnh đạo Trên Thế giới, ca ngợi những nỗ lực nhân đạo xuất sắc của chính phủ Tân Tây Lan cho thế giới càng thêm sáng lạn.


Do nam đồng tu Peter Morrin, Auckland, Tân Tây Lan (nguyên văn tiếng Anh)


Ðầu năm nay, Kim niên 3 (2006), Sư Phụ Thanh Hải đã mời chính phủ Tân Tây Lan nhận giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới. Giải này được tặng cho những chính phủ đã áp dụng chính sách khai ngộ vào việc cổ động hòa bình và cải tiến đời sống cho tất cả chúng sinh.

Chính phủ Tân Tây Lan đã được ân cần mời đến nhận giải thưởng cao quý này, cho chính sách của họ về sự đổi chủng di truyền sinh vật (Genetically Modified Organisms) được chỉnh lý dưới Sắc luật Chất Ðộc hại và Sinh vật Mới (Hazardous Substances and New Organisms Act) năm 1996; cho pháp chế Vùng không vũ khí hạt nhân Tân Tây Lan và Ðạo luật kiểm soát vũ khí (New Zealand Nuclear Free Zone and the Disarmament and Arms Control Act); và cho việc họ ủng hộ vô số những hiệp ước và thỏa thuận quốc tế kể cả Tuyên bố nhân quyền toàn vũ, Hiệp định quốc tế về quyền dân sự và chính trị, và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. (Xin xem Bản Tin 164 của Sư Phụ)

Giải này cũng kèm theo một bức thư liệt kê tất cả những thành đạt xuất sắc kể trên của chính phủ Tân Tây Lan, đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư đích thân biên soạn và ký tên. Ngài Phil Goff, Bộ trưởng Giao thương, đã vui mừng nhận giải thay mặt cho chính phủ Tân Tây Lan tại văn phòng cử tri của ông, vào ngày 21 tháng 7 năm 2006.

Ông Phil Goff cũng được trao một số tờ Lối Sống Mới và được cho biết về nỗ lực của Sư Phụ và các đồng tu khắp nơi trên thế giới đang cổ động lối sống ăn chay từ bi.

Chúng tôi cũng hỏi thăm về các nông dân đang bị thiệt hại vì lũ lụt tại nhiều nơi ở Tân Tây Lan, coi có thể nào khuyến khích họ dùng tiền trợ cấp sắp tới để đổi sang canh nông theo Lối Sống Mới nếu họ cảm thấy có một sự thôi thúc trong lòng, từ đó khuyến khích họ sản xuất thực phẩm chay hữu cơ, hoặc chuyển sang ngành nông dùng năng lượng thiên nhiên thay vì dầu xăng. Chắc chắn thế nào cũng có người đổi sang phương pháp mới thay vì trở lại làm cách cũ.

Ông Goff từ tốn suy nghĩ về vấn đề này, nhưng nói rằng ngày nay ngành chăn nuôi gia súc đã in sâu và cố định từ lâu. Chúng tôi đảm bảo với ông rằng nhiều người khắp nơi trên thế giới bây giờ đang chuyển sang lối ăn chay từ bi, và đây là thời điểm tốt để bắt đầu thay đổi nghề chăn nuôi để cung cấp cho những nhu cầu mới. 


Giới thiệu trang này đến bạn