Giải Gương lãnh đạo sáng ngời thế giới
Những nơi khác được giải
Gương lãnh đạo sáng ngời thế giới
của Sư Phụ


Trong những tháng vừa qua, chính quyền tiểu bang Washington và Rhode Island của Hoa Kỳ, cũng như Bộ Dịch vụ Săn sóc Sức khoẻ của Na Uy, đã nhận được những bảng tưởng lục Gương lãnh đạo sáng ngời thế giới kèm theo thư ký tên. Những giải thưởng này tuyên dương nỗ lực dũng cảm lãnh đạo thế giới đi vào một thời đại khoẻ mạnh, không thuốc lá, và đem sức khoẻ của người dân lên hàng ưu tiên cũng như tạo một môi trường với không khí trong sạch. Bộ Ngoại vụ của Na Uy cũng nhận được bảng tưởng lục Gương lãnh đạo sáng ngời thế giới kèm thư ký tên, công nhận nỗ lực xuất sắc và khai ngộ của họ trong việc kiến tạo một tương lai tươi sáng cho loài người và thế giới, cùng với những lời khen tặng và biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp đáng noi gương của họ.

Cấm hút thuốc khắp tiểu bang Washington


Vào tháng 10 năm 2005, chính phủ tiểu bang Washington đã thông qua luật hoàn toàn cấm hút thuốc trong nhà ở những nơi công cộng và cơ sở làm việc. Chính phủ tiểu bang Washington xác định là thay mặt cho Thống đốc Gregoire đã nhận được bảng tuyên dương tuyệt đẹp với bức thư kèm.


Luật Bảo vệ sức khoẻ công cộng
toàn tiểu bang cấm hút thuốc ở Rhode Island


Tháng 10 năm 2005, chính phủ tiểu bang Rhode Island đã thông qua đạo luật Bảo vệ sức khoẻ nơi công cộng và chỗ làm việc, để cấm hút thuốc nơi công cộng và văn phòng làm việc.

Sau khi nhận giải vào tháng 8 năm 2006, Thống đốc Carcieri nói với đại biểu của chúng ta rằng ông hãnh diện nhận được giải này. Ông đã hỏi thêm chi tiết về Sư Phụ cũng như Hội chúng ta, và mời Sư Phụ kỳ sau xin viếng Văn phòng thống đốc nếu Ngài đến đây vì ông rất muốn gặp Ngài.


Bộ Dịch vụ Săn sóc Sức khoẻ Na Uy
đặt sức khoẻ công chúng trên hết


Tháng 6 năm 2004, chính phủ Na Uy đã thông qua lệnh cấm hoàn toàn không được hút thuốc tại những tòa nhà công cộng, nghĩa là đặt sức khoẻ công chúng lên trên ý thích cá nhân. Ðây là một việc làm đặc biệt can đảm, cấm hút thuốc trong nhà, nếu xét đến thời tiết lạnh lẽo ở Na Uy. Chính phủ cũng bổ sung lệnh cấm đó bằng cách dùng chính sách gia tăng thuế thuốc lá nhiều nhất từ trước tới nay tại Âu Châu, đồng thời cũng cấp tiền cho vài cuộc khảo cứu mà sau này có ảnh hưởng sâu đậm về sự hữu hiệu của chính sách cấm hút thuốc, thực hiện qua viện Nghiên cứu Rượu và Thuốc Na Uy (Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research), Trung tâm Nghiên cứu Củng cố Sức khoẻ (Senter-HEMIL), và viện Sức khoẻ Nghề Nghiệp Quốc gia (The National Institute of Occupational Health). Những cuộc khảo cứu khích lệ này đã khiến cho nhiều nước khác trên thế giới cũng muốn ra đạo luật về thuốc lá tương tự.


Bộ Ngoại vụ Na Uy chiếu sáng
như ngọn hải đăng hòa bình


Danh tiếng của Na Uy là một quốc gia xây dựng hòa bình quốc tế đã lan tràn khắp thế giới kể từ khi có Hiệp ước Oslo 1993 giữa Do Thái và Palestine, theo sau đó là sự thỏa thuận hòa bình cho nước Guatemala. Na Uy ngày nay đã giúp những cuộc hòa đàm thượng đẳng đầu tiên trong ba năm qua giữa phe đối lập Tamil Tigers và chính phủ Tích Lan. Na Uy cũng đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực gìn giữ hòa bình tại nước Sudan. Vai trò gương mẫu của Na Uy trong những cuộc đàm phán hòa bình thế giới là tia hy vọng cho những quốc gia nào đang có xung đột và gởi một thông điệp rõ ràng cho thế giới, đó là mọi quốc gia đều có thể tích cực gia nhập trong đại nghĩa cho hòa bình, dù sự xung đột có xa cách tới mức nào đi nữa.  


Giới thiệu trang này đến bạn