Một cách tuyệt vời để chia sẻ Chân lý: qua thơ văn


Do Yiming, New Jersey, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Trung Hoa và tiếng Anh)


Dĩa DVD thơ mới nhất của Sư Phụ thể hiện một phương cách tuyệt vời của sự truyền giảng Chân lý qua thơ văn. Các thiền sư ngày xưa thường dùng văn thơ để chia sẻ những thể nghiệm khai ngộ của họ. Trong kỷ nguyên tân tiến ngày nay, ngoài việc quảng bá pháp môn tức khắc khai ngộ, Sư Phụ cũng đã dùng đến những phương thức nghệ thuật để khai mở và thăng tiến tâm thức con người, còn được xem là phong cách mới để chia sẻ Chân lý. Nhưng khác với những bài kệ thần bí của các thiền sư, thơ văn của Sư Phụ rất dễ hiểu và mang lại nguồn cảm hứng cho người thưởng ngoạn. Qua những cung nhạc thiết tha cùng với âm thanh và hình ảnh của Ngài, ai cũng có thể đón nhận được ân điển của Thượng Ðế ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào. Ðối với những người tầm Ðạo thuở xưa thì đây quả điều không tưởng. Quả thật là vất vả cho họ, và thật là muôn vàn may mắn đối với chúng ta ngày nay!

Theo sự hiểu biết của tôi, sự truyền Ðạo, hay Chân lý, trong ngôn ngữ thông thường, có thể mô tả như là sự truyền đạt một chấn động lực ở tần số rất cao. Một trong những thành tựu khoa học to tát nhất của thế kỷ 20 là các khoa học gia hiện đại đã khám phá được qua nhiều cuộc thí nghiệm liên tục là vật thể cứng rắn sẽ tan biến khi được phân hóa thành đơn vị nhỏ nhất, chỉ còn lại chấn động lực mà thôi. Họ cũng khám phá được rằng chấn động lực có thể được chuyển hóa thành vật thể khi tâm thức của người quan sát mong ước điều đó. Những khám phá này đã chứng minh được rằng nguyên tố cấu tạo nên vạn vật trong vũ trụ chính là chấn động lực, và tâm thức có khả năng ảnh hưởng đến chấn động lực. Quan niệm này cũng rất trùng hợp với quan điểm của pháp môn Quán Âm.

Khoa học gia ngày nay cũng biết được rằng chấn động lực có nhiều tần số khác nhau. Nhiều khoa học gia đang cố gắng dùng những chấn động nhân tạo để ảnh hưởng tâm thức, nhưng họ không có cách nào tạo được chấn động lực cao nhất, và cũng không biết được về những chấn động lực vi tế hơn của thế giới tâm linh. Những chấn động nầy chỉ có những người tu hành ở đẳng cấp cao mới tham ngộ được mà thôi. Vì thế, sự truyền Tâm Ấn của Sư Phụ cũng như những sự gia trì hữu hình hay vô hình của Ngài đã dẫn truyền chấn động lực cho chúng ta, để làm thăng tiến tầng số chấn động bên trong của chúng ta.

Sư Phụ có nói: "Những người tu hành giỏi đi đến đâu cũng mang được sự gia trì đến đó. Ðược tràn đầy lực lượng cũng như công đức, họ cải thiện từ trường của những gì họ tay chạm đến cũng như khi chân họ đi qua. Ðôi khi người ta thích ở gần những người tu hành, muốn chạm vào họ, muốn nhìn, hay chỉ để cúng dường thức ăn, rồi bên trong của họ tự nhiên thay đổi". (Ghi chú 1) Nhiều đồng tu cũng như những người chưa thọ pháp cũng đã tự thân thể nghiệm lực gia trì qua các ấn phẩm, nhạc, hình ảnh, băng thâu thanh, thâu hình và những điều khác có liên quan đến Sư Phụ. Như vậy chúng ta có thể thấy được lực lượng vô cùng vĩ đại đã được lắng đọng lại trong những đĩa nhạc văn thơ mà Sư Phụ ban cho sau lần Ngài bế quan. Ðây là tặng phẩm Sư Phụ đã ban cho để tu sửa địa cầu, để giải tỏa những đau khổ của chúng sinh và nâng cao ái lực của trái đất.

"Mơ Ðêm" là một ví dụ điển hình nhất của việc quảng bá Chân lý qua thơ văn. So sánh với quan niệm "vô" của thiền đạo Trung Hoa, sự dẫn giải và nội dung bao hàm của tác phẩm này rất dễ cho độc giả theo dõi và thấu hiểu.

"Bồ-đề vốn chẳng cây. Gương sáng chẳng phải đài. Xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần?" Bài thơ này của Lục Tổ Huệ Năng đã đánh dấu đỉnh cao giác ngộ của Thiền Ðạo. Sự thật, đa số những công án về Thiền xoay quanh sự nhận thức về cái Không; chẳng hạn như: "Chân lý vốn là không". Nhưng từ quá khứ đến vị lai, có bao nhiêu thiền sinh thật sự đạt được đến cảnh giới vô cầu, vô ngã?

Sư Phụ nói: "Thiên đàng là trạng thái lắng đọng của tâm thức, không còn ham muốn, vạn sự viên mãn, còn gọi là Niết Bàn". (Ghi chú 2) Tất cả những ai tu hành pháp Môn Quán Âm chắc chắn đều sẽ đạt được cảnh giới này. Trong bài "Mơ Ðêm", Sư Phụ đã điểm tô một hình ảnh mà chúng ta ai cũng mong được đến. "Theo cánh nhạn hồng, lả lướt mây xanh, thong dong một lần, một đời thênh thang". Tại sao chúng ta cảm thấy xúc động mãnh liệt khi đọc thơ của Sư Phụ và lắng nghe tiếng hát của Ngài? Hỏi lại lòng mình rồi tự nhiên sẽ hiểu. Ðó là vì Sư Phụ đang nâng tần số chấn động của chúng ta lên những cảnh giới cao hơn.


Một lực lượng vô cùng đã được ban rải. Sự tiến hoá của trái đất đang chuyển động nhanh hơn. Nếu chúng ta mở rộng tim mình để đón nhận lực lượng của Sư Phụ ban cho, và đồng thời phát lên những thi điệu trong đĩa thơ này ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta đang truyền đi những rung động cao hơn mà khoa học không thể nào tạo ra được, đến toàn hành tinh và khắp cùng vũ trụ.  
Ghi chú:

1. Trích từ Bản Tin 121, mục "Sư Phụ khai thị", Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa, ngày 18 tháng 2, 1990 (nguyên văn tiếng Trung Hoa).

2. Trích từ Bản Tin 148, mục "Lời pháp Cam Lồ", Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tân Gia Ba, ngày 3 tháng 3, 1992 (nguyên văn tiếng Anh)

* Ðộc giả có thể tìm đến những trang mạng sau đây để đọc những bài bình thơ của Sư Phụ đã được văn nghệ sĩ của nhiều quốc gia lưu lại:
http://www.smchbooks.com/new-eng/book-e/s/index.htm