NÊPAL
Mang tình thương
và hy vọng
của Thượng Ðế
đến Nêpal
Ban Báo chí Kathmandu ghi chép


Sông Karnali phát nguồn từ Hy Mã Lạp Sơn, đã tràn vỡ một đập nước và gây lũ lụt ở nhiều làng tại Rajapur, Tedia, Chedia và Manau, nằm dọc theo hai bên bờ sông ở huyện Bardiya. Huyện Bardiya nằm giữa miền tây Nêpal và không dễ dàng lui tới được. Trận lụt xảy ra một ngày sau lễ quốc gia Teej (lễ hội Phụ nữ), và hơn 2200 người bị ảnh hưởng bởi trận lụt, mặc dù may mắn là không ai bị thiệt mạng.

Vào ngày 21 tháng 9 năm 2006, một toán đồng tu rời Rajapur để đi cứu trợ các nạn nhân lũ lụt. Các sư huynh và sư tỷ địa phương giúp chuẩn bị bích chương Thanh Hải Vô Thượng Sư và áo khoác ngoài cho đội cứu trợ. Trung tâm Kathmandu đã thu nhận sáu bao lớn quần áo từ đồng tu và những người láng giềng. Trung tâm cũng cung cấp một số tiền nhỏ để giúp đỡ các nạn nhân.

Bất kể sự ngăn chặn về giao thông trên đường đi đến huyện Banke, các đồng tu đã đến được Rajapur vào ngày 22 tháng 9. Dân chúng địa phương giúp đội cứu trợ mang quần áo đến cộng đồng Sukumbashi nghèo khổ đang sống trong khu số 1 của Rajapur. Nơi đây hầu hết mọi người đều sống trong những căn chòi mái rơm xây bằng đất sét. Họ đã tự cứu mình bằng cách chạy đến trường học gần đó cùng với con cái của họ. Ðội cứu trợ tập trung tất cả những người trong vùng lại và phân phát cho họ quần áo mang đến từ Kathmandu. Họ cũng phát cho mọi người nước uống, Nava Jeevan, cùng với bánh bích qui và tờ thông tin Lối Sống Mới bằng tiếng Nêpal. Mọi người trông vui vẻ sau khi nhận được quần áo và những món trợ cấp khác từ đội cứu trợ.

Sáng hôm sau, 23 tháng 9, hai người địa phương giúp đồng tu phát quần áo cho cộng đồng Sukumbashi ở làng Chedia kế bên. Ðội cứu trợ mang bánh bích qui, sô-cô-la và tờ thông tin Lối Sống Mới đến chia sẻ với họ, và đồng thời cũng phân phát quần áo. Dân chúng ở Chedia sống trong điều kiện rất nghèo khổ, họ mừng rỡ khi nhận được những món quà tình thương của Sư Phụ.Kế đó đội cứu trợ phát phần quần áo còn lại cho cộng đồng Hồi giáo gần Rajapur Masjid, nơi dân chúng sống trong hoàn cảnh nghèo khổ tương tự. Những người này cũng nhận được bánh bích qui, sô-cô-la và tờ thông tin Lối Sống Mới bằng tiếng Nêpal với tình thương và niềm hân hoan.

Với sự gia trì của Sư Phụ, đội cứu trợ đã có thể mang tình thương và sự trợ giúp đến cho người Nêpal, mặc dù với số quà cứu trợ giới hạn. Các đồng tu tri ân Sư Phụ đã cho họ cơ hội nới rộng vòng tay trong việc chia sẻ hy vọng và thông điệp Bất Bạo động đến những vùng xa xôi của Nêpal. 


Giới thiệu trang này đến bạn