Lực gia trì của Sư Phụ
biến hiểm nguy
thành thần kỳ

Do một đồng tu từ Trung Quốc (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Tôi rất biết ơn giáo lý của Sư Phụ. Nhiều khảo nghiệm tôi đã trải trong 12 năm qua đã cải biến cá tính đồng thời bồi dưỡng tình thương và lòng nhân ái trong tôi. Ðó chính là Sư Phụ đã hoàn toàn khiến tôi thay đổi. Tôi từng là người vô tích sự chỉ biết chơi bời lêu lỏng, lại rất chú trọng đến danh dự cá nhân. Tuy nhiên, trong 12 năm qua tôi đã chọn một bài học tự tu dưỡng: mở một nhà dưỡng lão cho các sư tỷ cao niên không ai săn sóc. Trong một tháng trường, tôi một thân một mình dưới điều kiện khó khăn, ban ngày chữa trị cho bệnh nhân, ban đêm mua vật liệu và sửa chữa căn nhà ở vùng núi. Mặc dù việc sửa nhà rất mệt mỏi và cực nhọc, tôi luôn cảm thấy rất hỷ lạc vì có vị Sư Phụ bên trong đồng hành và khuyến khích.

Tôi từng hay sợ sệt và thiếu tâm nhân ái. Sư Phụ đã dùng kinh nghiệm hàng ngày để huấn luyện và gia trì cho tôi. Chẳng hạn như, một hôm khi tôi đang làm việc ở căn nhà dùng làm nhà dưỡng lão, thì một bà lão đến kêu tôi trị bệnh cho chồng bà. Trước khi đi với bà, tôi hỏi: "Ở vùng núi bà đang ở có rắn không?" Bà ấy nói: "Không." Tôi hỏi: "Tại sao không có rắn?" Khi đó bà trả lời: "Vài hôm trước, một ngôi chùa gần bên đã thả rắn bắt được đi nơi khác. Cho nên trên núi của chúng tôi bây giờ không có rắn". Nhưng sau đó, khi chúng tôi đang đi lên một dốc núi thì tôi thấy có rất nhiều rắn. Lúc đó bà lão nói với tôi: "Bác sĩ Yang, đừng sợ. Có tôi đây, tôi có thể đập mấy con rắn đó". Tôi chỉ có một ý nghĩ trong đầu: cầu Sư Phụ gia trì để mấy con rắn bỏ đi cho nhanh. Tôi bảo bà đừng đập chúng mà hãy lập tức niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng thời tôi cũng thầm niệm danh Sư Phụ và Năm Hồng Danh trong tâm. Trong khoảng 5 phút, tôi thấy một cầu vồng nhiều màu và nhiều hoa sen hiện ra trên nền trời và tiến về phía chúng tôi. Tôi định thần nhìn vào cầu vồng và những hoa sen, và không cảm thấy sợ chút nào. Cảnh tượng tiếp diễn khoảng 5 phút. Sau đó bà lão ngạc nhiên kêu lên: "Bác sĩ Yang, có một vị Quán Thế Âm Bồ Tát trên đầu của cô. Và có nhiều hoa sen. Quán Thế Âm đẹp làm sao!" Vào lúc đó, tôi nhìn xuống đất và thấy tất cả rắn đều biến mất! Bà lão còn nói với tôi rằng: "Khi Quán Thế Âm xuất hiện trên đầu cô thì mấy con rắn lặng lẽ bỏ đi". Sau đó, khi tôi theo bà lão về đến nhà để trị bệnh cho chồng bà, họ hỏi tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát lại xuất hiện trên đầu của tôi. Tôi nói với họ: "Ông bà nên ăn chay và thả mấy con thú bị bắt ra. Khi gặp những chúng sinh khác thì đừng hại chúng".

Trong tỉnh tôi ở có nhiều đồng tu, và tất cả đều có những câu chuyện với sự cảm kích. Tôi có hai đứa con gái sinh đôi ăn chay từ trong bụng mẹ, và chúng được thọ Tâm Ấn vào năm ngoái. Tôi rất đội ơn Sư Phụ đã ban sự gia trì và tình thương cho chúng. Trong tận đáy lòng, chúng cũng cám ơn Sư Phụ nữa.  


Giới thiệu trang này đến bạn