Quan sát sự thăng hoa tâm thức
của nhân loại từ những việc nhỏ


Do một đồng tu từ Shanxi, Trung Quốc (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


Từ khi nhiều đồng tu Hoa Lục thầm lặng mang tờ thông tin Lối Sống Mới đi phát, rất nhiều sự thay đổi thần kỳ đã xảy ra. Chẳng hạn:

Một ngày nọ, khi tôi đang đi tản bộ trên một sân trường đại học, tôi thấy một tấm bảng bằng thép trên sân cỏ, đề: "Cây cối cỏ hoa có cảm giác. Xin dùng lối đi khác". Trước kia, hầu hết những tấm bảng đều đề: "Ðừng đạp lên cỏ cây. Người vi phạm sẽ bị phạt". Giờ đây nội dung đã thay đổi. Ðó là bởi vì con người trở nên có lòng thương hơn. Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng ý thức con người đã được nâng cao do ân huệ và lòng từ bi của Thượng Ðế.

Một ngày khác, người phối ngẫu của tôi từ một nhà hàng chay về nói với tôi rằng nhà hàng làm ăn rất khá, khách phải sắp hàng chờ. Chủ nhà hàng định mở thêm một căn nữa. Ðây là nhà hàng chay duy nhất trong vùng của chúng tôi. Trang trí bên trong tương đối khá, nhưng việc buôn bán hơi chậm. Suốt tháng qua, tình thế đã thay đổi. Ðồng tu đã để lại nhiều tờ thông tin tại nhà hàng. Nhà hàng đề địa chỉ của họ lên tờ thông tin rồi phát ra cho khách. Cuối cùng, tờ thông tin của chúng tôi đã trở thành quảng cáo tốt nhất của họ. Càng lúc càng có thêm nhiều người ăn chay. Dĩ nhiên việc buôn bán của nhà hàng trở nên phát đạt.

Một hôm, tôi thấy mấy em học sinh mang một hộp giấy và sẵn sàng thả một con chim sẻ. Các em đã đem một con chim sẻ bệnh và yếu ớt về nhà để chăm sóc nó và thả đi khi nó lành lại. Cảnh tượng này hầu như không thể nào có trước đây. Trong quá khứ, không có con chim sẻ hoặc chim ác-là nào dám đặt chân xuống vùng của chúng tôi. Nhưng bây giờ thậm chí chim bồ câu cũng tự do đi lại quanh quẩn kiếm mồi. Hầu như không có ai muốn làm tổn thương chúng. Mọi người đều bảo vệ chúng và cho chúng ăn!  


Giới thiệu trang này đến bạn