Nhát tổ!
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 3 tháng 2, 2003,
Florida, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 755


Một đêm bão tố dữ dội, sấm sét vang trời, người mẹ vào đắp chăn cho con ngủ. Ngay khi sắp rời phòng, thì cậu bé nói: "Mẹ ơi, mẹ ngủ lại đây với con đêm nay được không? Con sợ quá!"

Người mẹ nói: "Không được đâu con", cùng lúc ôm cậu bé vào lòng mỉm cười. "Mẹ không ngủ lại được, mẹ phải ngủ trong phòng của bố".

Cậu bé hờn dỗi một lúc rồi nói: "Bố đúng là nhát tổ! Còn hơn con nữa!"