HÀN QUỐC
Ngày Thanh Hải vui vẻ


Ban Báo chí Hán Thành (nguyên văn tiếng Ðại Hàn)


[Hán Thành] Ngày Chủ Nhật 22 tháng 10, Kim niên 3 (2006) sau buổi cộng tu, Trung tâm Hán Thành tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 13 Ngày Thanh Hải.

Sau khi xem phim "Ði trên con đường tình thương" để nhắc nhở chính mình về tấm gương sáng ngời của Sư Phụ trong việc giúp đỡ kẻ khác, chúng tôi ăn mừng Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư với chương trình văn nghệ. Một sư tỷ, là một ca sĩ chuyên nghiệp, hát một nhạc phẩm diễn tả sự làm lụng cực nhọc của bà mẹ để chăm sóc cho các con; đã làm mọi người cảm động nhớ đến công lao của Sư Phụ cho các đệ tử của Ngài. Có nhiều tràng pháo tay tưởng thưởng cho nhạc phẩm tuyệt vời này. Một ban vũ truyền thống cũng trình diễn và được các đồng tu nhiệt liệt hoan nghênh. Màn vũ này diễn tả cuộc hành trình thú vị vào trong ánh sáng và âm thanh nội tại và lòng tri ân của chúng ta đối với Sư Phụ thân yêu.

* Ghi chú: Vào năm 1993, ngày 25 tháng 10 được tuyên bố là "Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư" bởi thị trưởng của Honolulu lúc đó, Frank Fasi. Chính phủ Hạ Uy Di cũng ban thưởng Tuyên dương Hòa bình Quốc tế, và Bằng Công dân Danh dự cho Thanh Hải Vô Thượng Sư, để công nhận sự đóng góp của Ngài trong việc phát huy hòa bình thế giới và sự lo lắng thương yêu của Ngài cho nhân loại.

Năm sau, vào ngày 22 tháng 2, 1994, các thống đốc của Illinois, Iowa, Wisconsin, Kansas, Missouri và Minnesota của Hoa Kỳ cũng tuyên bố ngày 22 tháng 2 là "Ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư" và ban tặng "Giải Lãnh đạo Tâm linh Thế giới" cho Thanh Hải Vô Thượng Sư.