TÂN GIA BA
Mừng Ngày Thanh Hải
với lòng cảm kích tình thương
ân điển của Sư Phụ cho mọi người

Ban Báo chí Tân Gia Ba tường trình (nguyên văn tiếng Anh)


Phóng sự bằng hình
1. Ðồng tu Tân Gia Ba, người tu pháp Phương Tiện, cũng như bạn bè thân quyến của họ mừng Ngày thanh Hải Vô Thượng Sư tại Trung tâm Tân Gia Ba. Họ xem cuốn băng về buổi lễ Thị trưởng Fasi của Honolulu tuyên dương Ngày Thanh Hải.
2. Trẻ em được vinh dự cắt bánh. Mọi người vui vẻ ăn bánh ngon tuyệt cùng lúc đắm mình trong lực gia trì vô lượng của Sư Phụ.