Giữ ấm trong những lúc đi du lịch


Trong khách sạn, nếu tấm trải và bọc giường không đủ giữ ấm, thì hãy dùng 2 tấm khăn lông lớn để:

1. Lót trên giường, và
2. Ðắp dưới mền.
Bằng không, hãy mặc áo choàng tắm để ngủ nếu được cung cấp.