Ðâu cần phải lo về chuyện đó!
Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, ngày 2 tháng 1, 2007,
Duisburg, Ðức Quốc (nguyên văn tiếng Anh)


Có một đàn bò trên một cánh đồng, hai con đang nói chuyện với nhau.

Bò A nói với bò B: "Chà, tớ thật là lo, mấy tin đang loan truyền về bệnh bò điên. Tớ không biết tụi mình có an toàn không, không biết đã lan tới đây chưa hay mình có sao không. Bồ biết có dấu hiệu gì để biết rằng mình có mắc bệnh bò điên hay không?"

Chú bò kia nói: "Tớ cũng chẳng biết nữa, thật tình mà nói, nhưng tớ nghĩ vẫn còn xa lắm nhỉ?"

Một con bò thứ ba đứng gần bên, bò C, ghé miệng vào nói: "Ối! Mấy chuyện đó nhà vịt chúng ta đâu phải lo làm gì!"