Millard và Linda Fuller dùng tài năng Thượng Ðế ban để giúp nhân loại

    
Do sư tỷ đồng Tu Jeanne Minier, Michigan, Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)
Vào ngày 5 tháng 4, Kim niên 4 (2007), Millard và Linda Fuller nhận được giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới và 20.000$ Mỹ kim đóng góp từ Thanh Hải Vô Thượng Sư cho lòng từ bi và nỗ lực xuất sắc của họ trong việc giúp đỡ người nghèo khó với mẫu nhà gia cư tự lực. Trong buổi phỏng vấn của Truyền hình Vô Thượng Sư, Millard Fuller tả lại những bước đầu của Habitat for Humanity (Môi trường sống cho Nhân loại) và Trung tâm Hỗ trợ Gia cư Fuller, bắt đầu trong những năm đầu tiên của ông. Sau khi thành công vượt bực trong nhiều đầu cơ thương nghiệp, Millard và phu nhân, Linda, muốn dùng cuộc đời của họ để phụng sự tha nhân. Thay vì làm giàu cho chính mình, họ muốn làm giàu cuộc đời người khác bằng cách tìm cách "mang niềm vui, hạnh phúc, tình thương, hòa bình và sự thông cảm cho người khác".

Bà Linda Fuller ký tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư quyển sách bà cùng làm tác giả "Trí huệ từ phụ nữ cho phụ nữ".


Họ xúc tiến một nỗ lực bất vụ lợi để giúp người nghèo có được một mái ấm riêng và đóng góp vào việc xây cất nhà ở với sự trợ giúp của những nhân công tình nguyện có năng khiếu và không có năng khiếu cùng với sự trợ giúp về tài chánh từ các tổ hợp và cá nhân. Một khi chủ nhân mới dọn vào, họ chỉ cần trả chi phí thấp cho vật liệu xây cất, và không có tiền lời. Số tiền đó sẽ được dùng để giúp đỡ thêm cho nhiều gia đình nữa có nơi tốt để ở. Mỗi gia đình trở thành những người tham gia trong toàn bộ chương trình để giúp cho thêm nhiều gia đình hơn nữa. Mọi người đều được nhận và cho. Ðó là một triết lý rất là toàn thiện.

Ông Fuller phát biểu: "Tôi tin là mọi người... được tạo ra trong hình ảnh của Thượng Ðế. Tôi rất quý báu và quý vị cũng rất quý báu, và nếu tôi thật sự tin tưởng như vậy, tôi nên thương quý vị nhiều như tôi thương chính mình vậy. Tôi không nên chỉ muốn một cuộc sống tốt cho chính mình; tôi nên muốn điều đó cho quý vị.... và cho cả nhân loại. Ðó là tại sao tôi không thể ngồi đó và sử dụng tài năng Thượng Ðế ban cho chỉ để làm giàu cho riêng tôi. Tôi nên dùng tài năng Thượng Ðế ban để làm giàu cho nhân loại, làm giàu cho mọi người. Và đó là niềm vui to lớn nhất của tôi".

Gia đình Fuller ngỏ lời cảm ơn sâu xa nhất đến Thanh Hải Vô Thượng Sư "cho tất cả mọi thứ" và đến Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cho "việc làm ban rải lòng nhân đức, ban rải lòng quảng đại và kiến tạo hòa bình cho thế giới".

Ông Fuller đã viết mười quyển sách và đã được mời đi diễn thuyết khắp nơi trên thế giới. 

 
Biên lai từ Trung tâm Gia cư Fuller ghi nhận món tiền đóng góp 20.000$ Mỹ kim của Thanh Hải Vô Thượng Sư.


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn