Quỹ Toàn cầu cho Thiên nhiên

    


Bảng tưởng lục và thư ban thưởng được gởi đến vào ngày 5 tháng 2, 2007, cho trụ sở của tổ chức WWF Quốc tế ở Thụy Sĩ.
Quỹ Toàn cầu cho Thiên nhiên (World Wide Fund for Nature - WWF) là một mạng lưới toàn cầu, mục đích là xây dựng một tương lai nơi nhân loại có thể sống hài hòa với thiên nhiên. Vào tháng Giêng, Kim niên 3 (2006), một tờ báo đứng đầu Bỉ Quốc, Le Soir, tường trình rằng 10.000 người dân Bỉ đã cam kết ăn ít thịt lại. Họ đã đáp ứng từ một tờ thông tin của WWF kê khai những dữ kiện đơn giản về sự chọn lựa lối sống hợp môi sinh, với một trong ba chọn lựa ưu tiên nhất là bớt ăn thịt. Nỗ lực kiên trì và toàn diện của tổ chức này đã giúp biến thế giới thành một nơi lý tưởng hơn cho tất cả các chúng sinh cũng như cứu vãn vấn đề môi sinh.

Ðể tuyên dương và và ủng hộ việc làm cao quý của WWF, Sư Phụ đã vinh danh họ với giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới, cùng với số tiền đóng góp 5.000$ Mỹ kim. WWF bày tỏ lòng tri ân, nói rằng với sự đóng góp của Sư Phụ, họ có thể tiếp tục đưa ra và chứng minh giải pháp cho những vấn đề chủ yếu của môi sinh.


Biên lai từ tổ chức WWF ghi nhận 5.000$ Mỹ kim đóng góp của Sư Phụ vào ngày 8 tháng 1, Kim niên 4 (2007)


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn