Lee Scott của tiệm Wal-Mart

    


Ong Lee Scott, chủ tịch và tổng giám đốc của Wal-Mart Stores, Inc., đã nhận giải Gương Lãnh đạo Sáng ngời Thế giới cho việc đưa thực phẩm hữu cơ vào các tiệm Wal-Mart khắp Hoa Kỳ, để mọi người có thể dễ dàng tìm mua. Ðây là một bước tiến trọng yếu trong việc cung cấp thực phẩm sẵn có lành mạnh, bổ dưỡng và không hóa chất cho công chúng. 


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn