Tôn trọng giấc ngủ người khác


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể,
ngày 31 tháng 12, 2006, Duisburg, Dusseldorf, Ðức Quốc
(nguyên văn tiếng Anh)
Cô giáo hỏi một em 5 tuổi: "John, em có thể nói cho cô biết tại sao phải giữ im lặng trong nhà thờ trong lúc làm lễ không?"

Em nhỏ trả lời: "Tại vì người ta đang ngủ". 


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn