MàLAI Á

Quỹ cứu trợ mang lại hy vọng
cho những người cần thiết
Ban Báo chí Kuala Lumpur, Mã-Lai-Á ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)
Tỉnh Johor của Ma Lai Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi nạn lụt từ tháng 12 năm 2006 cho đến tháng Giêng năm 2007. (Xin xem tường trình về công tác cứu trợ đầu tiên trong Bản Tin 178). Nạn lụt đã khiến nhiều cá nhân và gia đình gặp phải khó khăn về tài chánh do sự mất mát tài sản và không thể đi làm việc trở lại vì những nơi làm việc như các trại trồng trọt, cửa hiệu, v.v.. đều bị tiêu hủy trong cơn lụt.

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2007, đồng tu từ Johor Bahru và Kuala Lumpur lên đường đi phân phát quỹ cứu trợ cho những cá nhân và gia đình mà từ sự giám định trước đó, được xem như có nhu cầu cần giúp đỡ tài chánh. Mỗi hộ hay cá nhân nhận được 200 tiền RM (khoảng 54$ Mỹ kim mỗi người, tổng cộng là 2.811$ Mỹ kim cho 52 hộ) để giúp giải tỏa tình trạng của họ.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn