HOA  KỲ

Phục vụ trong sứ mệnh của Thượng Ðế


Ban Báo chí Indiana ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)


Kể từ hai năm trước, đồng tu từ Trung tâm Indiana đã phục vụ tiệc chay hầu như mỗi tháng cho các anh chị em vô gia cư của chúng ta tại Ft. Wayne Rescue Mission. Viên quản lý nói: "Mọi người ở đây trông mong nhóm các bạn trở lại. Họ rất thích nếu các bạn có thể tới hàng tuần!" Số phần ăn trung bình là 100 người, nhưng sự ưa thích đối với thức ăn của Trung tâm đã gia tăng, đem lại con số 120 trong tháng 4 vừa qua. Nhiều người thích thức ăn đến nỗi một phụ nữ hỏi nhóm của chúng tôi có thể làm tiệc chay này cho ngày cưới của cô không! Những người khác thêm vào là nhóm chúng tôi nên mở một nhà hàng chay.

Trong bữa ăn, mỗi người nhận được một tờ thông tin về Lối Sống Mới và chương trình Truyền hình Vô Thượng Sư. Họ nói muốn tìm hiểu thêm về Sư Phụ và muốn xem Ngài trên mạng. Một bài thuyết pháp của Sư Phụ cũng được trình chiếu trên chiếc máy truyền hình được mang vào phòng ăn cho dịp đặc biệt này. Lúc nào cũng có một số người xem một cách chăm chú.

Chúng con cám ơn Thượng Ðế cho cơ hội đem ánh sáng của Ngài đến những anh chị em kém may mắn và cầu chúc cho họ có một tương lai tươi sáng hơn với tình thương và sự gia trì của Thượng Ðế!  
<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn