Kỹ thuật thời Hoàng Kim
 


Dẹp sạch ô nhiễm dầu


Do Ban Báo chí Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)


Làm sạch dầu đổ là một tiến trình khó nhọc và tốn kém.
Ô nhiễm dầu tiếp tục là một vấn đề trên đất liền nhưng nó càng tệ hại hơn ở biển; thật ra nó đã trở thành một trong những vấn đề khẩn cấp nhất trên thế giới, bởi vì nó dẫn đến sự chết chóc và những vấn đề lâu dài về sinh sản của nhiều loài hải dương. Sự ô nhiễm không những chỉ tạo nên bởi những lần thỉnh thoảng bị đổ dầu, mà còn từ hàng trăm triệu lít dầu âm thầm đổ vào biển hàng năm, hầu hết là từ những nguồn không phải do tai nạn, như là dầu thoát ra từ đất liền, đô thị và chất thải kỹ nghệ.

Dẹp sạch ô nhiễm là vấn đề to lớn, tốn kém cho môi sinh. Tuy nhiên, giáo Sư Eugene Rosenberg của Ðại học Tel Aviv ở Do Thái đã tìm ra được một giải pháp hữu cơ hiệu quả. Ông khám phá ra trong nghiên cứu của ông rằng một loại vi khuẩn đơn bào gọi là arthrobactor, với số lượng nhiều, có thể tiêu hóa và làm sạch dầu, chỉ để lại nước trong là sản phẩm cuối cùng. Chất làm sạch dầu này, do công ty BioPetroClean của ông sản xuất có thể làm sạch nước dơ, đất, vật dụng chứa dầu và thùng di chuyển dầu. Nhiều giải pháp được thiết kế để đáp ứng những tiêu chuẩn môi sinh hiện thời và trong tương lai ở giá thấp, tám lần rẻ hơn làm sạch bằng những phương tiện máy móc.

Những con vật bị nhuộm dầu đáng thương


Là người tiên phong trong việc dùng vi khuẩn để làm sạch ô nhiễm dầu trong các bể chứa dầu, ống dẫn dầu và trên các bãi biển, giáo Sư Rosenberg đã nhận được Giải Proctor và Gamble cho Vi sinh học Ứng dụng và Môi sinh từ Hội Vi sinh học Hoa Kỳ năm 2003. Sự tận tụy của ông trong việc làm đã giúp giải quyết một vấn đề môi sinh đầy thách thức, là một đóng góp vĩ đại cho việc phục hồi hành tinh đẹp đẽ của chúng ta.  


Bên trong bể chứa dầu, ống xịt vi khuẩn lên trên thành bên trong, làm cho dầu bị tróc ra.
Tham khảo:   http://www.biopetroclean.com